Tento týždeň sa začalo s prácami na očakávanej stavbe cyklomosta v Radvani na Zvolenskej ceste. Vodičov i cestujúcich prechádzajúcich nielen Zvolenskou cestou, ale aj časťou rýchlostnej cesty R1, zasiahli úvodné obmedzenia pre prvé práce na prekládkach sietí. Tie najviditeľnejšie práce sa začnú až na jar budúceho roka.

Prekládky inžinierskych sietí vrátane ostrého prepojenia novej trasy plynu by mali byť ukončené do 7. novembra 2022. Následne by mali byť ešte do konca mesiaca zrealizované práce špeciálneho zakladania (vŕtané železobetónové pilóty), a v prípade priaznivého počasia sa ešte v decembri začne s betonážou základu opory na strane pri hypermarkete Tesco. V prvom kvartáli budúceho roka bude zrealizovaný základ pre oporu na opačnej strane rýchlostnej cesty R1.

Vizualizácia: Link projekt, Janoušek & Havlíček

„Výroba oceľovej konštrukcie prebieha v priestoroch generálneho dodávateľa, ktorá bude na základe požiadaviek kontrolovaná zváračským technológom, projektantom, ako aj odbornými  zástupcami mesta Banská Bystrica. Samotná montáž konštrukcie by mala trvať od apríla do júla 2023. Následne pristúpime k dokončovacím prácam a zaťažovacím skúškam,“ dopĺňa Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ spoločnosti INGSTEEL, spol. s.r.o., ktorá je zhotoviteľom stavby.

Cyklomost má prepojiť obytnú časť Radvane s priemyselnou a obchodnou zónou na Zvolenskej ceste a zároveň prepojiť nielen Radvaň, ale aj centrum mesta s rodinnou cyklocestičkou v smere na Zvolen