Na rastúce ceny stavebných materiálov dopláca aj samospráva, ktorej sa predražujú jej realizované i plánované projekty. Týka sa to aj plánovaného cylkomosta v Radvani, kde zhotoviteľ mestu ponúkol možnosť navýšenia ceny alebo odstúpenia od zmluvy.

Mesto Banská Bystrica predstavilo projekt vlani na jeseň po tom, čo na projekt získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Podľa vtedy zverejnených informácií mal celý projekt stáť 3,3 milióna eur, pričom nenávratný finančný príspevok z eurofondov mal predstavovať sumu vyše 3,1 milióna eur.

Oproti predpokladaným nižším stovkám tisíc eur však bude musieť byť dofinancovanie projektu zo strany mesta výrazne vyššie.

„Predpokladaná hodnota zákazky sa tvorila síce v období Covidu, ale pred vojnou na Ukrajine. PHZ napokon vyšla vyššia ako bol predpoklad mesta. Suma sa navyšovala o 600-tisíc eur. Následne sa začala vojna na Ukrajine, materiály išli dramaticky hore,“ vysvetľoval v utorok na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici poslancom primátor Ján Nosko.

„Zo strany zhotoviteľa došlo k návrhu, že pokiaľ chceme tento zámer realizovať, musíme dofinancovať práve časť, ktorú aj legislatíva umožňuje. To znamená komodity, ako je oceľ. Preto tento návrh predkladáme. Myslíme si, že stratiť 3,2 milióna eur by podľa mňa bolo obrovskou chybou nerealizovať tento zámer. Celkový príspevok mesta je teda na úrovni 1,2 milióna eur,“ vysvetlil Nosko.

Ako primátor doplnil, zhotoviteľ mestu avizoval, že v prípade nezvýšenia rozpočtu by od realizácie odstúpil a radšej zaplatil zmluvnú pokutu. Poslanci zámer schválili a naplneniu dlhoročnej iniciatívy cyklistických nadšencov i mesta by tak nateraz nemali nič brániť.