Vedenie mesta a pozvaní hostia v piatok, 11. novembra o 11.11 h, vzdali hold hrdinom prvej svetovej vojny na mieste zaniknutého vojnového cintorína v Majeri. Deň červených makov si mesto Banská Bystrica pripomína od roku 2013 a podniká kroky k obnove vojnových hrobov a pietnych miest.

vitaziV súvislosti s blížiacim sa stým výročím ukončenia 1. svetovej vojny zrealizovala samospráva v spolupráci so Slovenskou komorou architektov urbanisticko-architektonickú súťaž. Jej víťazov ocenil v Cikkerovej sieni Radnice primátor mesta Ján Nosko, a to počas piatka 11. novembra.

Po uplynulých rokoch pietnych spomienok organizovaných pri Pomníku padlým na ulici Kapitána Jaroša v Rudlovej, Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Štefana Moysesa, Evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici či Židovskom cintoríne, sa akt kladenia vencov uskutočnil v priestore zaniknutého cintorína v Majeri. Primárnym dôvodom bolo dôstojné pripomenutie si tých, ktorí bojovali a položili životy za slobodu druhých.

„Ambíciou mesta je vytvoriť v tejto lokalite moderné pietne miesto venované obetiam prvej svetovej vojny s odkazom pre súčasné a budúce generácie. Teší ma, že zorganizovaná súťaž bola práve z pohľadu tvorivých architektov jednou z najkvalitnejších na Slovensku. Svedčí o tom aj vysoká úroveň súťažných návrhov. Som presvedčený, že vďaka tomu sa podarí zrealizovať náš zámer a vrátime tomuto miestu dôstojnosť, ktorú si zaslúži,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Popoludňajší program Dňa červených makov sa presunul do priestorov Radnice, kde súťažiaci predstavili svoje  víťazné návrhy. Cieľom súťaže bolo priniesť riešenie pietneho miesta, priestorového usporiadania a novú architektonickú kvalitu s možnosťou postupnej realizácie.

ovc_majer_graficka-page-001„Vojnový cintorín mal jediný problém. Bol príliš veľký. V tejto lokalite sa vybudovali komunikácie, obslužné priestory, autoservis. Zdalo sa, že návrat cintorína je pre nás nereálny a neskutočný. Našťastie sa tomu začala venovať samospráva, s cieľom vrátiť historickú pamäť. V spolupráci s mestom sme zrealizovali archeologický prieskum, v rámci ktorého sa nám podarilo zachytiť existujúce hroby. Vytvorili sme tak podmienky na vyhlásenie medzinárodnej súťaže. Som presvedčený, že sa podarí vytvoriť priestor, aby sme si dokázali s úctou pripomínať obete prvej svetovej vojny,“ tvrdí Hradecký.

Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci i kolektívy, v prípade, že aspoň jeden z členov bol odborne spôsobilý v oblasti architektúry. Neriešila sa len obnova a prezentácia zaniknutého cintorína, ale aj bezpečný peší a dopravný prístup. Doručených bolo trinásť návrhov, z toho dva nesplnili požiadavku odbornej spôsobilosti. Súťaž posudzovala deväťčlenná odborná porota. Autorom najlepšieho návrhu je trojčlenný tím –B. Bradňanský, V. Halada a M. Greš.

„Projekt obnovy vojnového cintorína z 1. svetovej vojny chápeme nielen ako možnosť obnovy pietneho priestoru – svedka krutosti rokov 1914-1918, ale aj ako možnosť obnovy priestoru zabúdania, ktorý je svedkom nielen dôb historických, ale aj súčasných. V tomto zmysle nechápeme obnovu cintorína ako jeho fyzickú rekonštrukciu, ktorá už nie je ani možná, ale ako projekt mentálnej obnovy priestoru spomínania a vložením novej životaschopnej vrstvy.Kľúčovým je vytvorenie monumentu, ktorý je zároveň pamätníkom, kaplnkou i vyhliadkovou vežou… Ďakujeme za dôveru, dúfam, že toto dielo dotiahneme do úspešného konca,“ dopĺňajú víťazi Bradňanský a Halada.

TIP: Výsledky architektonickej súťaže sme približovali už v staršom príspevku…