Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vyhlásilo ešte v júni urbanisticko – architektonickú súťaž na obnovu vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici, v časti Majer. Po troch mesiacoch má súťaž svojho víťaza.

cmsSiteBoxPhoto_24590-17588

Účelom návrhu bolo pretvoriť zaniknutý vojenský cintorín na dôstojné pietne miesto venované obetiam 1. svetovej vojny. Keďže je miesto v súčasnosti z väčšej časti neprístupné, úlohou okrem obnovy jednotlivých hrobových miest bolo predovšetkým vyriešiť bezpečný peší prístup do oboch častí cintorína.

Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci a kolektívy, pričom aspoň jeden člen súťažného kolektívu musel preukázať odbornú spôsobilosť v architektonickej oblasti. Výsledok súťaže zároveň vedie k uzatvoreniu zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie celkovej obnovy, na ktorú bude mesto v budúcnosti hľadať finančné zdroje.

vojensky cintroin Majer
Časť vojenského cintorína v Majeri dnes.

Z pôvodného počtu trinástich doručených návrhov splnilo požiadavky jedenásť hodnotených. Porota na čele s architektkou Danicou Turčanovou označila za víťazný návrh dielo, ktorého autorom je trojčlenný tím v zložení Benjamín Bradňanský, Víto Halada a Maroš Greš. O výsledkoch súťaže podrobne informoval portál archinfo.sk.

S obnovou cintorína mesto Banská Bystrica začalo už pri príležitosti stého výročia začiatku 1. svetovej vojny. Veľká časť niekdajšieho vojenského cintorína bola však zničená pri výstavbe križovatky v 60. rokoch minulého storočia. Dodnes miesto označuje pomník venovaný legionárom 1. svetovej vojny a časť odkrytých hrobových miest. Podľa historických materiálov bolo na mieste pochovaných 1 380 vojakov niekoľkých národností, a to Slovákov, Čechov, Maďarov, Poliakov, Rakúšanov, Talianov, Bosniakov, Chorvátov, Slovincov, Srbov, Rumunov a Rusov.