Na základe analýz z hlásení lekárov pre deti a dorast a lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva 1631 chorých. 

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji je v 26. kalendárnom týždni 2019 priaznivá – opäť klesá počet chorých aj akútne respiračné ochorenia (ARO), ako aj chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO).

Dovedna je na  ARO  1631 chorých, čo predstavuje chorobnosť 618 na stotisíc osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich sa v tomto týždni. Z toho bolo na CHPO 79 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 30 na stotisíc osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je teda výskyt ARO nižší o 14,4 percent a o  25,3 percenta výskyt CHPO.

Z okresu Lučenec však hlásili epidemiológovia ochorenie na meningokokovú meningitídu u malého chlapca, ktorý bol hospitalizovaný s klinickou symptomatológiou- telesná teplota 40 stupňov Celzia, bolesti hlavy, zvracanie, petéchie na koži. Z okresu Revúca zas epidemiológovia hlásili do systému sérologicky potvrdené ochorenie na vírusovú hepatitídu typu A ikterickej (žlté zafarbenie kože) formy u staršej ženy.