Aj keď zatiaľ nie je jasné, či vláda finálne nariadi organizáciu série celoplošných testovaní od nasledujúceho týždňa, Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým okresným úradom plánuje už na najbližší víkend, 16. a 17. januára, zorganizovať komunitné antigénové testovanie na Covid-19.

Cielené a dobrovoľné testovanie je určené pre ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu.

„Pracujúci totiž vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu a  v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii preto majú vyššiu pravdepodobnosť byť šíriteľmi nákazy COVID-19. Samospráva vyzýva inštitúcie, podniky a obchodné prevádzky sídliace v okrese Banská Bystrica, aby nám nahlásili predbežný počet záujemcov o testovanie,“ uvádza sa v tlačovom vyhlásení samosprávy.

Testovanie sa týka ľudí, ktorí majú trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica, a zároveň disponujú potvrdením od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené, že nemôžu pracovať z domu. Registrovať sa môžu aj živnostníci, tí však budú musieť predložiť pred testovaním živnostenský preukaz.

V prípade, že sa takáto osoba nemá ako zaregistrovať online, môže tak urobiť telefonicky prostredníctvom kontaktu 048/4330 777. Týmto spôsobom je možné sa zaregistrovať  od štvrtka do soboty v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Informácie od zamestnávateľov o počte záujemcov o testovanie samospráve poslúžia na zistenie predbežného počtu testovaných. Online registračný systém umožní záujemcom nahlásiť sa na testovanie na presný čas a miesto. Testovanie bude prebiehať počas víkendu 16. a 17. januára v čase od 8.00 do 18.00 h.

Mesto spustilo online rezervačný formulár na adrese testovanie.banskabystrica.sk, vďaka ktorému sa má na odberných miestach predísť dlhým radom.

„Vyzývame zamestnávateľov, podniky a obchodné prevádzky sídliace v okrese Banská Bystrica a zamestnávateľov, ktorých zamestnanci fyzicky vykonávajú prácu v našom okrese, aby nám nahlásili, koľko ich zamestnancov má záujem pretestovať sa na ochorenie COVID-19. Zároveň ich žiadame, aby svojich zamestnancov motivovali k tomu, aby túto formu pretestovania využili, a prispeli tak k zlepšeniu epidemiologickej situácie v našom meste aj okrese“ vyzýva primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

V Banskej Bystrici bude počas víkendu vytvorených 12 mobilných odberných miest

1. Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica

2. Základná škola Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica

3. Základná škola, Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, 974 09 Banská Bystrica

4. Základná škola, Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica

5. Základná škola Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica

6. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

7. Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica

8. Základná škola, Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica

9. Základná škola, Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica

10. Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica

11. Základná škola, Trieda SNP 20, 974 01 Banská Bystrica

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

13. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. – ProCare, Tibora Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica

V prípade vysokého záujmu má mesto k dispozícii potrebný personál na možné rozšírenie počtu odberných tímov.

Zamestnanci príslušných inštitúcií, podnikov a obchodných prevádzok budú otestovaní na základe nahlásenia sa do online rezervačného systému a pred testovaním budú musieť predložiť potvrdenie od zamestnávateľa, ktorým preukážu, že v súčasnosti je nevyhnutné, aby vykonávali prácu fyzicky – na svojom pracovisku.

„Komunikovali sme aj so starostami okolitých obcí s tým, že sme pripravení poskytnúť testovanie aj pre ich obyvateľov, ktorí pracujú v našom meste alebo v podnikoch, firmách a prevádzkach v rámci okresu. Budeme pripravení operatívne reagovať, aby sme záujem o testovanie dokázali pokryť,“ dopĺňa Nosko.