Počas jesenných sviatkov, kedy si pripomíname svojich zosnulých, mesto vodičom vozidiel umožní vjazd z ulice Alexandra Matušku k hornej bráne mestského rímskokatolíckeho cintorína. Vedenie mesta tak reaguje na zvýšenú návštevnosť tohto pietneho miesta.

cintorin dusickyMnožstvo nahnevaných vodičov a návštevníkov cintorína hromžilo na tomto mieste takto pred rokom, keď si pred sviatkami pamiatky zosnulých všimli už dávnejšie zjednosmernenie cesty pomedzi domy na Kačici. Mesto Banská Bystrica doplnilo zvislé dopravné značenie zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch v máji 2013. Táto zmena bola vykonaná na základe sťažností občanov Matuškovej ulice na znečistenie miestnych komunikácií počas nepriaznivých poveternostných podmienok. Dôvodom bolo aj státie vozidiel na verejnej zeleni, čím bol, okrem iného, porušovaný zákon o cestnej premávke. Predmetné dopravné značenie však celoročne umožňuje vjazd vozidiel osobám so zdravotným postihnutím.

Prístup k hornej bráne cintorínu autom bude Banskobystričanom aj návštevníkom mesta umožnený v dňoch 30. októbra 2014 od 7.00 hod. do 3. novembra 2014 do 15.00 hod. Mesto vyzýva vodičov, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Mestskej polície ako aj prenosné dopravné značenie.

Mestská hromadná doprava bude počas sviatkov premávať podľa platných cestovných poriadkov. Jediná zmena sa bude týkať nasadenia veľkokapacitných vozidiel na linke č. 21. V minulosti neboli na Mesto Banská Bystrica kladené žiadne požiadavky na posilnenie spojov MHD počas sviatkov. Dispečingy dopravcov boli však aj napriek tomu upozornené, aby v prípade potreby posilnili existujúce spoje.