Študenti evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici to majú od februára 2017 na škole rušné. Zapojili sa do trojročného medzinárodného projektu Erasmus + „School of active citizens“ („Škola aktívnych občanov“).

Projekt Erasmus + „School of active citizens“ („Škola aktívnych občanov“) spája neziskové organizácie so školami v štyroch európskych krajinách (Poľsku, Slovensku, Portugalsku a Rumunsku).

Spolu s neziskovou organizáciou, Agentúra pre rozvoj Gemera, organizujú neformálne aktivity pre študentov školy s cieľom zvýšiť efektivitu ich vzdelávania prepojením formálnych a neformálnych vyučovacích metód, podporiť aktívnu participáciu a iniciatívy mládeže a ich zapojenia do diania na škole či v spoločnosti.

Všetky aktivity sú zamerané na tri hlavné témy, a to vzdelávanie k demokracii, podnikavosť a iniciatívy mladých ľudí a ľudské práva. Aktivity projektu sú zamerané na podporu tolerancie a vzájomného porozumenia, zapojenie študentov do diania, podporenie ich participácie v rozhodovaní o dôležitých zmenách a „zrevitalizovanie“ Žiackej rady školy, tak aby bola aktívnym orgánom obhajujúcim práva a prezentujúcim potreby všetkých študentov.

Po úspešnej panelovej diskusii s inšpiratívnymi predstaviteľmi komunálnej a mládežníckej politiky a analýzou potrieb a problémov študentov školy sa šiesti študenti Banskobystrického evanjelického gymnázia zúčastnili vzdelávania v Rumunsku. Spolu s ďalšími študentmi z partnerských krajín tak mali jedinečnú možnosť oboznámiť sa s princípmi demokracie a participácie v medzinárodnom prostredí a absolvovať i neformálnu hodinu demokracie priamo v Rumunskom parlamente, čo je po Pentagóne druhá najväčšia administratívna budova sveta. Získané vedomosti žiaci aplikujú v novom školskom roku v rámci inovatívnych projektov, ktoré zrealizujú v rámci Žiackej školskej rady.