V rámci mimoriadnej cielenej kontroly vykonali hygienici v októbri spolu 249 kontrol v 193 „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike. Nedostatky zistili v 89 prevádzkach.

azijske_bistro_Verona_SeredPred rokom sme vás informovali o dvojitej kontrole Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v prevádzkach ázijských reštaurácií. V tých sa reštaurácie tohto typu v Banskej Bystrici nevyznamenali, keď menšie nedostatky boli zistené v šiestich prevádzkach a vo väčšine z nich pretrvávali aj po niekoľkých týždňoch. Viacerí prevádzkovatelia obdržali aj pokuty.

“Nedostatky sa zistili v menšom počte kontrolovaných ázijských reštaurácií a zistené nedostatky boli menej závažného charakteru,” konštatuje k aktuálnej kontrole hlavný hygienik Slovenskej republiky Ivan Rovný.

Potvrdzujú to aj výsledky z Banskej Bystrice, kde pri vlaňajších kontrolách nevyhovelo zhodne po šesť reštaurácií a z tohtoročnej kontroly vyšli banskobystrické ázijské reštaurácie bez záznamu. Z trinástich kontrolovaných prevádzok v kraji nevyhovelo celkom päť, z toho tri vo Zvolene.

V rámci Slovenska zaplatili prevádzkovatelia reštaurácií okamžité pokuty v celkovej výške 5 402 Eur a ďalších 3,5 tisíca zrejme prispejú do štátnej kasy v rámci začatých správnych konaní. Dôvodom pokút bolo 78 nevyhovujúcich sterov z kuchynských priestorov a tiež desať nevyhovujúcich hotových pokrmov.  V tých sa nachádzali viaceré nebezpečné baktérie.

Zistené nedostatky v ázijských reštauráciách v Banskobystrickom kraji

Čínska reštaurácia FÉNIX, J. Kozačeka 146/13, Zvolen
– v mraziacom zariadení v igelitových taškách zamrazené kuracie krídla, stehná obaľované v solamylovom cestíčku, tepelne upravené kačacie prsia,
– v mraziacom zariadení pri teplote -3°C skladované v plastových vedierkach narezaná zelenina, zeleninové šaláty bez označenia dátumu prípravy, ďalej vedrá s napácovaným kuracím mäsom a vedierka s kuracou pečeňou.

Ázijské bistro, Nám. SNP 9690/63, (Europa shopping center), Zvolen
– u jedného pracovníka nezdokumentovaná odborná spôsobilosť,
– neboli predložené dodacie listy od všetkých surovín používaných k príprave jedál,
– napácované, nakorenené mäso rôznych druhov v chladiacom zariadení neoznačené dátumom a hodinou prípravy,
– znečistené maľovky stien v sklade surovín aj v spojovacej chodbe,
– nesprávne vedené záznamy o nameraných teplotách.

Čínska reštaurácia PANDA, J. Kozačeka 6, Zvolen
– v šatniach zamestnancov značne znečistená podlaha i steny, množstvo nepotrebných vecí,
– v mraziacom zariadení zamrazené väčšie množstvo vopred uvereného kuracieho mäsa,
– nebola uzatvorená zmluva na odstraňovanie kuchynského biologického odpadu.

Ázijské bistro, Ul. Herza č. 1579/2, Lučenec
– nevyhovujúce skladovanie surovín a polotovarov z dôvodu neoznačovania dátumu a času pácovania kuracieho mäsa v plastových nádobách, niektoré nádoby opotrebované,
– neoznačené alergény na jedálnom lístku,
– neuzatvorená zmluva s odberateľom odpadu kategórie 3.

Ázijské bistro Ulica B. Bartóka 8, Rimavská Sobota
– sporadická evidencia nameraných teplôt v chladiacich a mraziacich zariadeniach,
– nezabezpečenie oddeleného skladovania vzájomne nezlučiteľných potravín,
– chýbajúca evidencia o dodržiavaní času a teploty výdaja hotových pokrmov.