Obľúbená forma stravovania má na Slovensku problém. Až takmer 80% prevádzok, ktoré v poslednom období v rámci mimoriadnej cielenej kontroly „ázijských reštaurácií“ skontroloval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nespĺňalo niektorú z predpísaných noriem.

Banská Bystrica nebola výnimkou. V meste pod Urpínom hygienici skontrolovali osem prevádzok „ázijských reštaurácií“ a až v šiestich z nich zistili nedostatky. Zväčša išlo o menšie problémy, najhoršie obstáli obe takéto prevádzky v Europa SC, ktorých prevádzkovatelia skončili aj s pokutami.

V rámci Slovenska ale zďaleka nejde o najväčšie delikty. Hygienici dokonca v rámci kontroly tri prevádzky úplne uzavreli. Celkovo skontrolovali 176 takýchto reštaurácií. Pri kontrolách bolo spolu odobraných 550 sterov z prostredia, pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov, z ktorých bolo 197 sterov nevyhovujúcich z dôvodu zistenia Enterobacter sp., Citrobacter sp., Enterococcus sp., Escherichia coli, Pseudomonas sp., vzdušných mikróbov, Citrobacter freundii, Streptococcus sp., kvasiniek, plesní, Klebsiela pneumoniae, Klebsiela oxytoca a Serratia fonticola. Bohužiaľ bakteriálne menu ponúkali niektoré reštaurácie aj v podávaných jedlách. Odobraných bolo 291 vzoriek pokrmov, z ktorých mikrobiologickým kritériám nevyhovelo 60 vzoriek pokrmov z dôvodu zistenia nadlimitného množstva kvasiniek a plesní, Bacillus cereus, prítomnosti Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter spp., Escherichia coli, Pseudomonas species po pomnožení, či koagulázopozitívne stafylokoky.

„Nezvyčajnými nedostatkami v porovnaní so slovenskými reštauráciami bolo najmä zmrazovanie polotovarov a hotových pokrmov bez označenia (predpečené kačice, mäsové polotovary), uchovávanie slepačích vajec bez účinku chladenia (v suchom sklade), pričom ako dôvod zmrazovania polotovarov prevádzkovatelia uvádzajú vlastný technologický postup pri príprave čínskych jedál,“ uvádza vo svojom vyhlásení výsledkov mimoriadnej kontroly hlavný hygienik Slovenskej republiky Ivan Rovný.

Nedostatky v banskobystrických „ázijských reštauráciách“

1. Ázijsko – Slovenské bistro, Horná 67, Banská Bystrica

– miestami znečistený strop, steny a odsávacie zariadenie,
– poškodené povrchové nátery technologického zariadenia,
– chýbajúca sieťka na okne,

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované.

2. Ázijské bistro,  Na Troskách 25, Europa SC, Banská Bystrica

– nedodržanie osobnej hygieny u 2 pracovníkov (nemali pokrývky hláv, mali znečistený pracovný odev),
– poškodené nádoby na uchovávanie polotovarov,

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované. Bloková pokuta:  2 / 66 €

3. Reštaurácia Hong Kong, Dolná 25, Banská Bystrica

– suroviny uchovávané v jednorazových neúčelových nádobách

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované.

4. Asia Food, Národná 9, Banská Bystrica

– znečistené, zatečené steny v zariadení

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované.

5. Ázijské bistro, Horná 4, Banská Bystrica

– poškodená povrchová úprava chladiacich zariadení,
– miestami znečistené steny v časti prípravy surovín,

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované.

6. Reštauračné zariadenie v Europa SC, Na Troskách 25, Banská Bystrica

– chýbajúci doklad o odbornej spôsobilosti,
– nebola vedená evidencia o kontrole pri preberaní tovaru,
– nedostatočne vedená dokumentácia monitoringu tepelnej prípravy pokrmov a výdaja hotových pokrmov,
– skladovanie nakrájanej zeleniny v chladiacom zariadení z predošlého dňa,
– uchovávanie pokrmov v nádobách pri teplote prostredia,
– zelenina na prípravu polievky uchovávaná v jednorazových neúčelových nádobách,
– znečistené steny a pavučiny v sklade zariadenia,
– v zariadení nie je hrubá prípravovňa zeleniny, zemiaky sa čistia na terase pred prevádzkarňou,

Bloková pokuta:  1 / 33 €. Bude začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty podľa zák. č. 355/2007 Z.z. – Navrhovaná výška – 500 €.

Kompletný zoznam zariadení so zistenými nedostatkami – Príloha k správe z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike, nájdete tu…