To, na čo BBonline.sk upozornilo pred dvoma týždňami konštatuje aj Transparency International Slovensko. Mesto Banská Bystrica má jeden z najhorších spôsobov povinného zverejňovania zmlúv.

Zverejňovanie zmlúv a faktúr mesta Banská Bystrica je miestami katastrofálne. Napríklad na tejto februárovej faktúre vďaka zlému skenu nikto nezistí, za čo bolo mestu fakturované.

BBonline.sk pred dvoma týždňami upozornilo na neprehľadný systém povinného zverejňovania zmlúv, ktorý využíva Mestský úrad. Systém neumožňuje občanom jednoduchý spôsob vyhľadávania požadovaných informácií. Transparency International Slovensko (TIS) teraz uverejnilo rebríček samospráv podľa toho ako prehľadne zmluvy sprístupňujú a Banská Bystrica je na tom ešte horšie ako sme predpokladali. Spomedzi 95. skúmaných miest obsadilo mesto nelichotivú 85. priečku, so ziskom 15 bodov, slovenský priemer bol 46,2 boda.

Na porovnanie prvá Stará Turá, či druhé Topoľčany presiahli hranicu 90 bodov. Spomedzi krajských miest skončili horšie iba Košice (93. miesto), susedné mestá obstáli taktiež lepšie, Brezno na 81. mieste a Zvolen na 30. mieste.

TIS konštatuje, že „neprehľadné zverejňovanie ohrozuje cieľ zákona, ktorým je poskytovať informácie o fungovaní samospráv, umožňovať ich lepšiu kontrolu a efektívnejšie hospodárenie. Aby bolo zverejňovanie efektívnym nástrojom a nie samoúčelnou povinnosťou, je nevyhnutné, aby užívateľ vedel informácie o zmluvách rýchlo nájsť a v zozname zmlúv sa ľahko zorientovať.“

Ako nás pred dvoma týždňami informovala hovorkyňa primátora Monika Pastuchová, mesto Banská Bystrica chce do budúcnosti spôsob zverejňovania zmlúv ešte viac sprehľadniť. Všetko však záleží od stavu verejných financií, keďže zvyšovanie komfortu informovanosti verejnosti vyžaduje aj vynaloženie väčšieho množstva prostriedkov z mestskej kasy. Navyše ako Pastuchová upozornila, vláda pripravuje nariadenia, ktoré by mali presne špecifikovať spôsob akým sa majú zmluvy a faktúry povinne zverejňovať. Preto si chce mesto na tieto smernice počkať, aby ich mohlo  pri lepšom systéme zohľadniť.