Aj keď spôsob akým mesto Banská Bystrica zverejňuje zmluvy, nepatrí k najhorším na Slovensku, orientácia v dostupných dokumentoch nie je pre občana jednoduchá. Zlepšovanie záleží od financií v mestskej kase.

Ilustračné foto: Branislav Račko

Od 1. januára majú štátne inštitúcie a samosprávy povinnosť zverejňovať plné znenie uzatvorených zmlúv. Občania sa vďaka tomu majú možnosť dozvedieť napríklad aj to, koľko mesto platí v jednotlivých odberných miestach za elektrinu, ktoré služobné vozidlá majú najväčšiu spotrebu, či koľko uhrádza za odvoz odpadu.

Ak by sa však niekto zaujímal o konkrétnu faktúru, či zmluvu, prípadne o konkrétnu spoločnosť, ktorá poskytovala mestu služby, nemá inú možnosť ako prejsť všetky doteraz zverejnené dokumenty. Mestský úrad  Banská Bystrica zverejňuje dokumenty na internetovej úradnej tabuli iba ako sken vo formáte .pdf, zmluvy a faktúry sú zoradené podľa dátumu zverejnenia. Každý súbor obsahuje viacero zmlúv od rôznych spoločností. Jediným spôsobom ako nájsť konkrétnu požadovanú informáciu je otvoriť všetky doteraz zverejnené súbory.

Aj keď tento spôsob povinného zverejňovania zmlúv nepatrí spomedzi samospráv k najhorším (niektoré obce si doteraz ani nezačali plniť zákonnú povinnosť), sú mestá, ktoré využívajú prehľadnejšie systémy. Príkladom je mesto Martin.  To  využíva aplikáciu, kde má občan možnosť jednoducho zoradiť zmluvy podľa typu, druhu, či objemu zákazky, prípadne si vyhľadať konkrétnu spoločnosť.

Ako nás informovala hovorkyňa primátora Monika Pastuchová, mesto Banská Bystrica chce do budúcnosti spôsob zverejňovania zmlúv ešte viac sprehľadniť. Všetko však záleží od stavu verejných financií, keďže zvyšovanie komfortu informovanosti verejnosti vyžaduje aj vynaloženie väčšieho množstva prostriedkov z mestskej kasy. Navyše ako Pastuchová upozornila, vláda pripravuje nariadenia, ktoré by mali presne špecifikovať spôsob akým sa majú zmluvy a faktúry povinne zverejňovať. Preto si chce mesto na tieto smernice počkať, aby ich mohlo  pri lepšom systéme zohľadniť.