Postupne zverejňované výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 odhaľujú aj ďalší zaujímavý pohľad na našu vlasť. Štatistici sa teraz na jednotlivé obce pozreli z pohľadu vzdelanostnej úrovne ich obyvateľov. Náš región sa pritom vôbec nemusí hanbiť.

„Vzdelanostnú úroveň nad hodnotou celoslovenského priemeru má 12 % obcí. Podľa očakávania a predošlých konštatovaní sa jedná o všetky krajské mestá,  50 okresných miest zo 72. Top medzi obcami s najvyššou vzdelanostnou úrovňou tvoria obce Rovinka, Donovaly, Miloslavov, Špania Dolina, Marianka a Chorvátsky Grob,“ priblížila hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 Štatistického úradu Jasmína Stauder. Medzi najvzdelanejšími obcami na Slovensku sú tak až dve z okresu Banská Bystrica.

V obci Donovaly, kde sa sčítalo len 249 obyvateľov, majú prevahu muži. To patrí na Slovensku k raritám. „Z daného počtu obyvateľov má až 199 vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie. Keď uvážime, že v obci žije 17 detí do 14 rokov, môžeme konštatovať, že každý obyvateľ Donoval má vysokú vzdelanostnú úroveň,“ doplnila Stauder. Priemerný vek v obci je viac ako 46 rokov a obyvatelia žijú svoje životy na priemernej podlahovej  ploche 78,5 m2.

Aj neďaleká Špania Dolina sa počtom obyvateľov 223 radí k najmenším obciam. Aj tu žije raritne o niečo viac mužov ako žien, podobne ako na Donovaloch. „Kvalitné vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie tu dosahuje 175 obyvateľov. Žije tu 26 detí do 14 rokov, ktoré ešte neukončili základnú školu a presne takýto počet obyvateľov si udáva základné vzdelanie. Z daného plynie, že aj tu môžeme konštatovať, že každý obyvateľ obce dosiahol vysokú úroveň svojho vzdelania,“ uviedla Jasmína Stauder. Priemerný vek obyvateľov obce presahuje 44 rokov a aj v Španej Doline majú obyvatelia  radi veľkometrážne bývanie – žijú na viac ako 100m2 v priemere.

Mimochodom, v samotnej Banskej Bystrici, kde sa pred dvomi rokmi sčítalo niečo cez 76-tisíc ľudí, malo vysokoškolské vzdelanie viac než 22-tisíc z nich. Stredoškolské vzdelanie malo cez 35-tisíc obyvateľov mesta.

Naopak, medzi obcami s najnižšou vzdelanostnou úrovňou prevládajú obce, ktoré sú situované na južnom Slovensku. Najvýraznejšie zaostávajú obce z okresov Revúca, Rimavská Sobota, Komárno, Veľký Krtíš a Lučenec. V okrese Revúca má až 57 percent obcí vzdelanostnú úroveň len od 46 do hodnoty 62. V okrese Rimavská Sobota je podiel takýchto obcí až 44 %. Medzi obce s najnižšou vzdelanostnou úrovňou patria Sútor, Kesovce, Dulovo, Radnovce. Na posledných priečkach možno takisto nájsť aj obce s obyvateľstvom z marginalizovaných komunít, a to: Lomnička, Jurské, Chminianske Jakubovany, Žehra, Jarovnice a Bystrany.