Spoločnosti VAV invest, ktorá má už dva roky v centre Banskej Bystrice rozostavaný projekt parkovacieho domu, hrozilo vyhlásenie konkurzu. Spoločnosť však začala s prípravou reštrukturalizácie, a tak súd konkurzné konanie prerušil.

Parkovisko MsU (6)
Parkovací dom pri MsÚ je rozostavaný takmer dva roky.

Súdy sa banskobystrickým developerom nezaoberali prvýkrát. Jeden návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, VAV invest zažehnal už v roku 2013. Ten aktuálny iniciovala bratislavská spoločnosť INGSTEEL, s ktorou tunajší developer staval zvolenskú Europu. Ku návrhu na konkurz sa spomedzi navrhnutých pridal aj ďalší veriteľ. Rozhodnutie o prerušení konkurzného konania uverejnil banskobystrický okresný súd 7. apríla, vyjadrenie k reštrukturalizácii zatiaľ súdy nevydali.

Aktuálny návrh na vyhlásenie konkurzu označuje VAV invest za účelový a podľa konateľa spoločnosti Petra Valacha súvisí s názorovými nezhodami dvoch akcionárov spoločnosti zastrešujúcej zvolenské obchodné centrum. Vyplýva to z listu, ktorý spoločnosť v polovici apríla zaslala Mestu Zvolen. To je aktuálne v komunikácii s developerom ohľadom uplatnenia zmluvnej pokuty za nerealizovanie rekonštrukcie časti tamojšieho námestia pri výstavbe Europa SC.

„Vzhľadom na vzniknutý stav bola spoločnosť nútená uskutočniť kroky smerujúce k zachovaniu jej ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity s cieľom dosiahnuť ekonomické ozdravenie,“ uvádza spoločnosť v spomenutom liste. Podľa informácií v ňom uvedených má spoločnosť záujem počas procesu reštrukturalizácie pokračovať vo svojich investičných aktivitách a developerských projektoch. Reálne ozdravenie spoločnosti bude závisieť od dohody s veriteľmi.

vav-belveder
Nerealizovaný projekt výstavby na Belvederi.

Obchodno-investičná spoločnosť VAV invest v minulosti stála za výstavbou areálu obchodných domov na Zvolenskej ceste, neskôr za výstavbou obytných domov pod Suchým vrchom. Jej najväčším projektom bola výstavba Europa shopping a business centra v Banskej Bystrici v roku 2006, respektíve 2008. V roku 2012 otvorila tiež prvú etapu Europa SC vo Zvolene a podieľala sa tiež na výstavbe tamojšieho Retail parku. V čase príchodu hospodárskej krízy však ďalšie projekty k realizácii nedospeli. Hovorilo sa najmä o dostavbe zvolenského centra, výstavbe centra v Leviciach, bytových domov na Belvederi v Banskej Bystrici či druhej etape banskobystrického obchodného centra vrátane priestoru pre výstavisko či zimný štadión. Ešte predtým sa skloňovala aj rekonštrukcia Domu kultúry, ktorý mal developer vo vlastníctve prostredníctvom dcérskej spoločnosti.

Najďalej však zašiel projekt výstavby parkovacieho domu na Námestí Slobody v Banskej Bystrici, kde stavba zastala po úvodnej etape v závere roka 2013. Naposledy investor avizoval oživenie výstavby na apríl tohto roku, stavebný ruch v areáli však dosiaľ nenastal.