Po odporučení Bezpečnostnej rady BBSK rozhodol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici o zákaze konania bohoslužieb a ďalších obmedzeniach s platnosťou od včerajška, 23. decembra.

Obdobné vyhlášky boli vydané v deviatich okresoch kraja. Podľa nich teda bohoslužby zrušila aj Banskobystrická diecéza Rímskokatolíckej cirkvi. Už skôr rovnako rozhodlo aj predsedníctvo a presbyterstvo banskobystrického zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Bohoslužby z viacerých chrámov však budú prebiehať prostredníctvom online či televízneho vysielania.

Okrem bohoslužieb a služieb božích sú zakázané aj spovede. Naďalej sa však môžu konať pohrebné obrady, krsty, sobáše či bohoslužby za účelom ich online či televízneho vysielania.

Prevádzkovatelia pohostinských zariadení majú zakázané v okresoch Banská Bystrica a Brezno predávať alkoholické nápoje, vrátane ich predaja na odber so sebou. Zakázané je organizovanie akýchkoľvek podujatí či predstavení v interiéri aj exteriéri, organizovanie posedení či iných stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov. V prípade podujatí existujú celoslovensky platné výnimky vzťahujúce sa na najvyššie športové súťaže a podujatia registrovaných klubov.