Na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v Banskobystrickom kraji zareagovala na svojom dnešnom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica. Tá prijala viacero odporúčaní smerom k regionálnym úradom verejného zdravotníctva v kraji i bezpečnostnej rade štátu.

Pandemická situácia v našom kraji je mimoriadne kritická a stále sa zhoršuje – podľa údajov ministerstva zdravotníctva je už Banskobystrický kraj druhý najhorší po Trenčianskom v počtoch nových prípadov pozitívne testovaných na COVID-19, tiež v počte hospitalizovaných i počte pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

„Dnes zasadala mimoriadna Bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica, na ktorej sme prijali viaceré odporúčania smerom k regionálnym hygienikom v jednotlivých okresoch i smerom k Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Najdôležitejšie je znížiť pohyb ľudí, preto prosím všetkých, zostaňte doma a strávte sviatky len v kruhu tých najbližších. Situácia je naozaj kritická a nemocnice sa blížia k maximálnym kapacitám naplnenosti,“ povedal Ján Lunter, predseda BBSK a člen bezpečnostnej rady kraja.

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v kraji bezpečnostná rada dnes preto odporučila prijať v potrebnom rozsahu dostupné opatrenia za účelom zníženia mobility obyvateľstva, hoc aj nad rámec celoštátnych opatrení. Konkrétne im, najmenej s platnosťou do 10. januára 2021, odporučila (v potrebnom rozsahu):

  • zakázať prevádzku lanových dráh a vlekov (resp. prevádzok lyžiarskych stredísk) v celom Banskobystrickom kraji,
  • zakázať prevádzky poskytovania hotelových služieb ako aj všetkých ďalších ubytovacích služieb a služieb podobných ubytovacím službám, vrátane turistických a ostatných krátkodobých ubytovacích služieb, vrátane prenájmu chát, apartmánov, rodinných domov a akýchkoľvek iných zariadení určených na krátkodobý prenájom,
  • zakázať návštevy v zariadeniach sociálnych služieb,
  • zakázať konzumáciu nápojov a potravín na verejnosti,
  • zakázať verejné slúženie náboženských obradov za prítomnosti verejnosti.

„Prognózy z ministerstva zdravotníctva hovoria o mimoriadne nepriaznivom vývoji počtu hospitalizovaných. V priebehu najbližších dvoch týždňov predpokladajú, že počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 len v Banskobystrickom kraji prekročia číslo 500. Veľkú časť z nich budú pritom pravdepodobne tvoriť ľudia nad 65 rokov, ktorí sú rizikovou skupinou, a pri ktorých je vysoký predpoklad, že budú potrebovať umelú pľúcnu ventiláciu. Tu narážame na ľudské a materiálne limity nemocníc,“ povedal Martin Dolinaj, prednosta Okresného úradu Banská Bystrica a predseda bezpečnostnej rady kraja.

V tejto súvislosti prijala Bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica aj uznesenie smerom k bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Tej odporúča uložiť príslušnému  ústrednému orgánu štátnej správy úlohu smerujúcu k zabezpečeniu činnosti tzv. červenej nemocnice v Banskobystrickom kraji a tiež zriadiť tzv. červený domov ošetrovateľských služieb. Naň by sa mali transformovať vybrané zariadenia pre dlhodobo chorých, ako aj kúpeľné zariadenia.

„Určený by mohol byť pre ľudí, ktorí sú stále pozitívni na nový koronavírus, no už nepotrebujú akútnu zdravotnú starostlivosť v nemocniciach, prípadne pre tých, ktorí sa ako pozitívne testovaní po hospitalizácii nemôžu či nechcú vrátiť do domáceho prostredia,“ uzavrel Martin Dolinaj a vyzval všetkých ľudí, aby boli v tomto čase obzvlášť zodpovední a pomohli tak svojou mierou už aj tak preťaženému zdravotníckemu systému.