Nenecháme sa znechutiť neochotou primátora a časti vedenia mesta komunikovať s občanmi a vytvárať priestor pre verejnú diskusiu k dôležitým zámerom, ktoré ovplyvnia vzhľad mesta a kvalitu života.

Nenecháme sa znechutiť útokmi a osočovaním aktívnych občanov a triedením mimovládnych organizácií na zlé a dobré.

Nenecháme sa znechutiť praktikami mesta, ktoré sťažujú občanom zapájanie sa do rozhodovania o veciach verejných.

Neviem, čo pána Noska viedlo k  nechutnému osobnému útoku voči mne vo veci mestského parku, ktorá je už rok stará.  Keďže ma v svojom blogu niekoľkokrát menoval a dáva mi za vinu zastavenie rekonštrukcie parku, musím reagovať.

Tak poďme pekne od začiatku. Občania sa o projekte revitalizácie parku dozvedeli na verejnej prezentácii  11.6.2018. Ako sme neskôr zistili, v tom čase už bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, takže celá prezentácia bola len fraška, lebo občania už nemali možnosť nič zmeniť.

Práve na tom stretnutí sa z niektorých občanov stali aktivisti!

Skupina aktivistov a obyvateľov z okolia parku sa v auguste 2018 stretla s primátorom. Z nášho pohľadu stretnutie neviedlo k ničomu. Na otázku, či už je na projekt vydané stavebné povolenie, odpovedal, že nie.

Neviem, či to bola jeho neznalosť situácie alebo účelové klamstvo, ale oboje je zlé.

Neskôr sme zistili, že stavebné povolenie bolo vydané už 4.7.2018. Preto sme sa rozhodli požiadať  okresnú prokuratúru  o preskúmanie dodržania zákona pri udelení stavebného povolenia na tento projekt.

Okresná prokuratúra zistila porušenie zákona v 16 bodoch !    

Takže nie aktivisti,  ale zle pripravená žiadosť a porušenie zákona  pri povoľovaní rekonštrukcie parku zastavili projekt.

Kto je za to zodpovedný ?

V závere svojho blogu sa pán primátor púšťa do rozdeľovania mimovládnych organizácií a aktívnych občanov na dobrých a zlých. Podľa neho sú dobrí tí, ktorí „pracujú potichu a mestu pomáhajú“. Aký je to odkaz pre občanov? Buďte ticho, plaťte dane a nestarajte sa do toho, ako my rozhodujeme za vás?

Našťastie žijeme v demokratickej krajine, kde zákony  platia rovnako pre všetkých a v meste, kde je veľmi veľa občanov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na správe vecí verejných.

Takže,  pán primátor,  za seba hovorím :    Nenechám  sa znechutiť !

Beata Hirt

Autor blogu:

Beata Hirt