Vedel som, že byť primátorom nebude jednoduché. Uvedomoval som si aj to, že polená budeme mať hodené pod nohami vždy, keď si bude chcieť niekto presadiť svoje politické alebo iné záujmy.

Možno som si ale ako primátor nováčik myslel, že rozvoj a posun Banskej Bystrice bude vždy na prvom mieste aj pre všetky záujmové skupiny a komunity. Opak je pravdou. Týmto blogom by som vám, Banskobystričania, rád vyrozprával, prečo v Mestskom parku na Tajovského ulici chodíte stále po rozbitých chodníkoch a sedíte na rozkývaných lavičkách.  A prečo sme doposiaľ nepristúpili k jeho revitalizácii.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky nie je jednoduchá

S prípravou projektu revitalizácie mestského parku sme začali niekedy v závere roku 2016. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, k vypracovanému zadaniu mesta sa musel vyjadriť Krajský pamiatkový úrad, ktorý následne vydal rozhodnutie. V ňom boli určené podmienky, akým spôsobom sa má revitalizácia parku realizovať. Aj v procese spracovania projektovej dokumentácie bol KPÚ aktívny účastník a každý bod, ktorý sa nakreslil sme s ním museli odkonzultovať. V roku 2018 sme po dlhých diskusiách a konečnej zhode odborných útvarov a KPÚ zorganizovali verejnú diskusiu k pripravovanej revitalizácii, aby sme obyvateľom predstavili moderný oddychovo-relaxačný priestor. Ako to už v našom meste pri ohlásení väčšej investície býva, spustili sme tým  lavínu nevôle a odporu najmä zo strany niektorých aktivistov.

Vždy som komunikoval otvorene

Táto téma otvárala mnohé otázky, na ktoré sme vždy každému poskytli relevantnú odpoveď. Vyvracali sme mýty o tom, že park ideme vyklčovať od stromových alejí alebo že zrušíme existujúce detské ihrisko. Najväčší kameň úrazu bol návrh moderného centrálneho priestoru na organizovanie podujatí. Nahradil by drevený chátrajúci altánok, ktorý sme plánovali presunúť do inej časti parku a vytvoriť z neho malú knižnicu a čitáreň. V rámci svojho pracovného programu som sa v auguste 2018 stretol priamo na mieste aj s niektorými bystrickými aktivistami, ktorí mi adresovali otvorený list. Chytanie za slovíčka, averzia voči rekonštrukcii a aj mojej osobe… Taký bol výsledok stretnutia. Dnes som presvedčený, že tému revitalizácie mestského parku títo aktivisti zneužili na svoje účely tesne pred voľbami, keď som oznámil moju opätovnú kandidatúru na primátora.

Zlý zákon alebo neprajní ľudia?

Projekt parku aj ďalšie naše zámery napredovali štandardným spôsobom až dovtedy, kým sme nedostali upozornenie z prokuratúry. Vybraní aktivisti na čele s Beatou Hirt totiž poukázali na spoločný Stavebný úrad, ktorý sme mali s obcou Malachov a zamestnanecký pomer pracovníkov tohto útvaru.  Protest prokurátorky  sme museli akceptovať, a tak všetky rozhodnutia vydané obcou Malachov nám boli zrušené.  Len poznamenám, že obdobným spôsobom sú vydávané rozhodnutia pre všetky mestá a obce na území Slovenska. Či je to chyba alebo zlý výklad zákona, nechávam ako otvorenú otázku. Verím, že bude vyriešená v najbližšej novele Stavebného zákona.

Vrátili sme sa na začiatok

Výsledkom tohto celého účelového konania skupinky aktivistov je, že v súčasnosti rozhodnutia zabezpečujú iné obce, ktoré veľakrát nemajú o našom meste ani len potuchy.  Banská Bystrica je, žiaľ, jediná, ktorá iniciatívou vybraných aktivistov utrpela aj v tomto smere. So všetkými projektami, v rámci ktorých bolo vydané nejaké rozhodnutie obcou Malachov, aj pokiaľ ide o revitalizáciu mestského parku, sme sa vrátili na začiatok. Aj balík eurofondov určený na zelené projekty sa postupne zmenšoval. Ostatní čerpali a dokázali robiť svoje zámery bez akýchkoľvek problémov. Aktivisti nám v tomto absolútne nepomohli a zablokovali celý proces na niekoľko mesiacov, ak nie aj rokov.

Keď chýba zdravý úsudok

Beatu Hirt som kedysi považoval za priateľku. Dnes je pre mňa človek, ktorý od doby ako sme ohlásili, že z Mestského parku na Tajovského ulici plánujeme vytvoriť reprezentatívne oddychové miesto, so skupinou svojich aktivistov neustále bojuje proti mestu. Kladiem si otázku, či práve park je skutočný dôvod alebo to malo a naďalej má širší politický rozmer. Myslím si, že správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica by mala postupovať korektným spôsobom. Tak ako mnoho mimovládnych a neziskových organizácií, ktoré pracujú potichu a mestu pomáhajú. Presvedčili sme sa o tom aj počas pandémie koronavírusu.

Záverom

Opakujem, že určite nechcem hádzať všetkých aktivistov do jedného vreca. Poznám mnoho ľudí z tretieho sektora, ktorých si vážim a som vďačný za prácu, ktorú pre mesto robia. Dokonca aj jeden z mojich poradných orgánov je Rada pre mimovládne organizácie. Rád komunikujem čestne a priamo a moje dvere sú pre konštruktívnu debatu kedykoľvek otvorené.  A čo bude s Mestským parkom v Banskej Bystrici počas najbližších rokov? Momentálne finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu nemáme, keďže sme vďaka aktivite niekoho iného prišli o možnosť čerpať eurofondy vo výške 1,6 milióna eur (ako aj ďalších 6,7 mil. eur z eurofondov na budovanie cyklotrás). Napriek tomu nás aktivisti neznechutili. Pokračujeme ďalej a v prípade nových výziev sa chceme opätovne uchádzať o nenávratné finančné príspevky. Chodím po meste, rozprávam sa s ľuďmi a viem, že väčšina Banskobystričanov si obnovu mestského parku praje. Preto si opäť kladiem otázku, či je normálne, keď kričiaca „apolitická“ menšina prevalcuje názor a želanie väčšiny obyvateľov, ktorí sú ticho a revitalizáciu si želajú… Stále verím, že sa raz budeme môcť poprechádzať po  kultúrnom, čistom, bezpečnom a zelenom mestskom parku.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.