Banská Bystrica je zaujímavé mesto ktoré leží približne v strede Slovenska, vo svojom okolí má pohoria ako nízke Tatry, Kremnické vrchy a kopce Urpín, Panský diel a mnoho ďalších.

Je tu obrovské množstvo možnosti na turistku a cykloturistiku, v časti Laskomer dokonca dobrovoľníci spravili kvalitné cyklotraili. V blízkosti je tu jazero Krpáčovo a v zime je v tomto meste množstvo možností na lyžovanie a snowbording v  lyžiarskych strediskách ako Šachtičky, Kordíky, Králiky, Selce, Tajov (keď sú tam dostatočné snehoví podmienky), Donovaly, Tále a Jasná (Chopok Juh).

Banská Bystrica má pekné historické námestie v Barokovom štýle, zrekonštruovaný mestský hrad v ktorom sídli reštaurácia – Bystrická Klubovňa a v centre mesta sú aj pozostatky historických hradieb, pár kilometrov od mesta je  zaujímavá Historická banícka obec Špania Dolina, v blízkom okolí je Zvolenský zámok, Pustý hrad, Ľupčiansky Hrad a historické banícke mesto Banská Štiavnica s veľkým množstvom tajchov (jazier).

Ale napriek týmto možnostiam prečo turisti obchádzajú Banskú Bystricu?

Najväčšie skupiny turistov na Slovensku by sme mohli rozdeliť do troch približných skupín:

  1. Japonský a čínsky turisti
  2. Nemecký dôchodcovia
  3. Rodiny s deťmi (Slováci, Češi, poliaci a Maďari)

Tretia skupina turistov je u nás najpočetnejšia, ale rodiny s deťmi pri svojej dovolenke chcú spojiť poznávanie so zábavou a tu nastáva pri návšteve Banskej Bystrice problém.

Síce Bystrica je zaujímavé historické mesto z nádherným okolím, ale  trpí nedostatkom investícií. Keď porovnám Banskú Bystricu s rádovo menším mestom Liptovský Mikuláš, tam vedenie mesta pravidelne komunikuje s investormi a v meste a jeho blízkom okolí sú vybudované  Aqupark Tatralandia, Kontakt Zoo, Hurican factory, boli tam dvoje motokáry a veľké množstvo ďalších atrakcií.

Keď turisti dôjdu do Banskej Bystrice tak tam nemajú žiadne možnosti zábavy so svojimi deťmi je tu iba polorozpadnuté kúpalisko (môj osobný názor). A o tom ako sa vedenie mesta Banská Bystrica sa správa k investorom by vedel rozprávať aj  pán Valach, ktorý bol v BB najväčší investor a staral sa o rozvoj tohto mesta a mesto ho údajne neoprávnene poslalo do konkurzu kvôli 100 eurovej pohľadávke.

Vyľudňovanie mesta

Mesto Banská Bystrica za posledných 10 rokov stratila niečo okolo 10 000 obyvateľov, mnohý to vysvetľujú tým, že Bystričania sa sťahujú do okolitých dedín, s časti to môže byť pravda,  pár tisíc obyvateľov mohlo sa týmto spôsobom odsťahovať.

Ale množstvo mladých ľudí a najmä vysoko školský vzdelaných kvôli nedostatku pracovných príležitosti boli nútení odisť do Bratislavy alebo ďalej do zahraničia.

Väčšina mojich kamarátov odišla z Bystrice kvôli tomu že tu si nevedeli nájsť prácu do Bratislavy alebo Prahy.

Vedenie mesta sa síce chváli nízkou nezamestnanosťou v BB ale ta nie je spôsobená dostatkom pracovných príležitosti ale migráciou mladých ľudí smerom na západne Slovensko a do Bratislavy.

V Banskej Bystrici chýba kapitál a je tu slabá kúpyschopnosť obyvateľstva, čiže už ani podnikateľom vlastniacich kamenné predajne, pohostinstva a reštaurácie sa tu  veľmi nedarí.

Ďalší problém v Bystrici je, že sa nestavajú nájomne byty a pre mladé rodiny s deťmi je prenájom dvoj alebo trojizbového bytu pridrahý.

Autor blogu:

Lukáš Čech

Venujem sa marketingu a ekonomike