Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rokovali poslanci o viacerých bodoch, najväčšiu pozornosť si pritom získala autobusová stanica. Trocha v tieni tejto témy skončili ostatné body programu. Mňa ako informatika zaujal aj 15. bod programu: Návrh projektu – Podpora informovanosti cestujúcich VOD

O čo ide?

Mesto plánuje vytvoriť novú webstránku o doprave v Banskej Bystrici. Jej rozpočet bude max. 50 tisíc eur a bude financovaná prevažne z eurofondov.  Webstránka bude poskytovať najmä tieto informácie:

 • možnosti a cena parkovania
 • vyhľadanie spojení a výber trás liniek MHD
 • interaktívna mapa oficiálnych cyklotrás
 • možnosť uzamknutia bicyklov na krátke/dlhšie obdobie
 • mapa stanovíšť taxislužieb, ich zoznam
 • miesta s dobíjacími stanicami pre elektromobily

(zdroj a zároveň celá dôvodová správa k pripravovanému portálu je k dispozícii v tomto odkaze)

V tomto blogu by som chcel uviesť niekoľko poznámok k takýmto plánom, keďže podľa môjho názoru Banská Bystrica nový web o doprave nepotrebuje, aspoň nie v desiatkach tisícoch eur.

Aké sú trendy v informatike?

V informačných systémoch samospráv by sa mal uprednostňovať princíp otvorených dát (Open data – Open API). Ide o to, že štát poskytuje dáta v strojovo čitateľnej podobe, ktoré potom spracujú neštátne portály a použijú ich na  svojich weboch. Ak je možnosť vyčerpať peniaze z eurofondov na informačné systémy, mal by sa podľa mňa uprednostniť takýto princíp.

Ďalším argumentom proti vytvoreniu ďalšieho webu je dostupnosť mnohých informácií, ktoré by mal poskytnúť. Prejdime si jednotlivé časti navrhnutého webu a odhadnime ich cenu, prípadne zistime, či už tieto dáta obyvatelia nemajú k dispozícii.

Interaktívna mapa oficiálnych cyklotrás – mapa cyklotrás má byť jedným z prvkov nového webu. Takáto mapa sa ale už v súčasnosti dá nájsť na internete. Je zverejnená na tomto odkaze. Ide o KMZ súbor s vrstvou cyklotrás importovaných do Google máp (KMZ súbor s trasami poskytol Občianskej rade Radvaň pán Ing.arch. Letovanec, ktorý súhlasil aj s jej zverejnením, ja som ju len importoval do Google máp). Podľa mňa je mapa od pána Letovanca dostatočne presná a prehľadná. Keby bolo treba, určite by sa táto vrstva dala skombinovať s inými vrstvami mapy. Náklady na doplnenie ďalších informácií neodhadujem na viac ako na desiatky – stovky eur. Netreba tu nič programovať navyše, najmä ak cyklotrasy v meste ešte nemáme.

Ďalšie možné vrstvy na mape – Podobne ako cyklotrasy možno do Google máp pridať aj ďalšie vrstvy – napr. mapu stanovíšť pre elektromobily, mapu stanovíšť taxislužieb resp. možnosti a ceny parkovania. Využitie Google máp minimalizuje náklady (desiatky, max. stovky eur na tvorbu KMZ súborov, ktoré sa potom importujú do Google aplikácií).

 Vyhľadanie spojení a výber trás liniek MHD

Zrejme ide o najnákladnejšiu položku systému. Vyžaduje si tvorbu algoritmov a programovacie práce. Prínos takýchto funkcii je ale spochybniteľný, keďže tieto funkcie  už ponúkajú neštátne weby ako napr. imhd.sk a cp.sk. Portál www.cp.sk od istého času umožňuje kombinovať vyhľadávanie spojov MHD s medzimestskými spojmi. Mesto v tomto prípade argumentuje nespoľahlivosťou neštátnych webov.

Aké chyby môže mať súkromný informačný systém?

Vo všeobecnosti môžu mať IT systémy nasledovné typy problémov:

 • Chybný algoritmus
 • Nesprávne dáta

Chybný algoritmus – algoritmus webov ako je imhd.sk alebo cp.sk funguje dlhodobo a podľa mňa nie je dôvod spochybovať o ich spoľahlivosti. Naopak, ak mesto má vedomosť o ich nefunkčnosti, malo by to preukázať konkrétnymi prípadmi. Spomenuté weby denne používajú tisícky ľudí, pričom som nezaznamenal výraznú kritiku ich spoľahlivosti. Ľudia si tieto systémy zvykli používať a aj ich denne využívajú. Nie je podľa mňa dôvod budovať za veľké peniaze ich náhradu.

Nesprávne dáta – potencionálny problém s nesprávnymi dátami sa dá vyriešiť tak, že mesto dá k dispozícii existujúcim portálom tie správne dáta. Kvôli spoľahlivosti dát nemusí mesto programovať celú aplikáciu. Platnosť dát garantuje zdroj (samospráva) a dodržiavanie platnosti môže garantovať zmluva (dohoda) s odoberateľmi týchto dát (neštátne aplikácie). Prípadne sa správnosť negarantuje zmluvou a správcovia webov  ručia za správnosť len svojou povesťou.

Otvorené dáta a ich prínos

Princíp otvorených dát umožňuje väčšiu transparentnosť a väčšiu konkurenciu pri poskytovaní údajov. Popri spomenutých dvoch dopravných weboch by teda vznikli ďalšie alternatívne vyhľadávače spojov. Princíp otvorených dát by takisto umožnil verejnosti zapojiť sa do zlepšovania verejnej dopravy. Do odbornej diskusie o grafikone by sa mohli zapojiť nezávislí analytici, nadšenci ako aj univerzity.

Mesto Banská Bystrica dotuje verejnú mestskú a prímestskú dopravu zo svojich vlastných zdrojov. Takýto vzťah ho oprávňuje, aby si od súkromnéo dopravcu vyžiadal prístup k jeho dátam. Tieto údaje by mali byť k dispozícii širokej verejnosti. Dopravný podnik by mal zverejňovať nasledovné dáta prostredníctvom otvorených dát:

 • Cestovné poriadky
 • Vyťaženosť spojov (počet cestujúcich)
 • Kategórie cestujúcich (rozdelenie podľa veku, typu použitej dopravnej karty)
 • Kapacita jednotlivých spojov

Keby boli takéto dáta k dispozícii verejnosti, mohla by byť diskusia o verejnej doprave zaujímavejšia. Do prípravy nového grafikonu by sa vedeli zapojiť  nezávislí analytici, nadšenci ako aj univerzity. Mohli by vzniknúť nezávislé IT systémy pre analýzu vyťažovania spojov. V prípade využitia otvorených dát sa kreativite obmedzenia nekladú. 

Mestské zastupiteľstvo už schválilo svoj projekt 20. júna. Čo sa s tým dá robiť v tejto fáze? To, že princíp otvorených dát nie je spomenutý v návrhu, neznamená, že ho nemožno použiť. Je to len jeden zo spôsobov šírenia informáciíi. Projekt má rozpočet 50 tisíc eur, ale to je len horná hranica. Mesto by mohlo upustiť od programovania duplicitných častí, čím by sa horná hranica zďaleka nedosiahla. Argumentom mesta je aj požiadavka mať všetky informácie na jednom mieste. Na to stačí vytvoriť jednoduchý “rázcestník” – menu s odkazmi na hotové aplikácie.

Porovnateľné, existujúce systémy:

V tejto časti uvediem niekoľko príkladov na podobné systémy, ktoré sú už hotové. Netreba teda nutne programovať nový systém. Väčšinu takýchto portálov majú na starosti neziskové organizácie, teda pravdepodobnosť dohody o využití hotového riešenia je vysoká. Pri využívaní systému od Google je dokonca takmer stopercentná.

MHD Nitra – Nitriansky dopravný podnik uzavrel partnerstvo so spoločnosťou Google. Tá má vlastný systém pre vyhľadávanie spojov MHD  (Google Maps Transit). Každé mesto môže požiadať o zapojenie do tohto projektu. Od dopravných podnikov sa očakáva len poskytnutie cestovných poriadkov, Google poskytuje zadarmo informačný systém.

Informácie o integrácii MHD Nitry do systému Google Transit: https://arriva.sk/nitra-je-druhe-slovenske-mesto-s-mhd-na-mapach-google/

Príklad vyhľadania spoja z Nitry do Drážoviec prostredníctvom Google Transit

MHD Brno – projekt Hejbej Brnem

Ďalšie užitočné odkazy

Návrh mestského projektu

Rokovanie mestského zastupiteľstva o tomto bode programu (čas 4:06:40) 

Vládny dokument o otvorených dátach (strana 5) 

Diskusia komunity Slovensko.Digital o dopravnom informačnom systéme Bratislavského kraja (IDS BK)

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.