Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko podpísal podobný dodatok s dopravcom SAD Zvolen ako bývalý župan Kotleba. A to napriek tomu, že ho hlavný kontrolór a poslanci upozorňovali na rozpor s európskou legislatívou. Čo urobí, keď súdy rozhodnú, že podobné dodatkovanie je nezákonné? 

Primátor Ján Nosko vyzval predsedu BBSK, aby informoval mesto ako bude zabezpečená doprava v prípade rozhodnutia súdu o neplatnosti dodatkov v medzimestskej doprave.

Nosko by však mal v prvom rade povedať, čo bude robiť, keď krajské súdy na príklade BBSK potvrdia, že dodatkovanie zmlúv s dopravcami na 15 rokov je nezákonné.

Nosko totiž ešte v decembri 2018 v rámci mestskej hromadnej dopravy podpísal s dopravcom SAD Zvolen podobný dodatok ako Kotleba a doteraz nevysvetlil, prečo sa tak rozhodol. Správy hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica z roku 2015 pritom jasne hovoria, že ďalšie dodatkovanie zmlúv je v rozpore s nariadením Európskeho spoločenstva č.1370/2007.

Na to, akým spôsobom zabezpečí dopravu v meste od roku 2019 (platná zmluva trvala do 31.12.2018) primátor na zasadnutí mestského zastupiteľstva vágne odpovedal, že doprava bude fungovať. Na konkrétne otázky, ktoré som ako vtedajší poslanec položil, neodpovedal. Viac k tejto téme nájdete v blogu z novembra 2018 s názvom Kto bude voziť Bystričanov v autobusoch od 1. januára 2019? 

Mesto potom v tichosti, tesne pred koncom roka, podpísalo so SAD Zvolen dodatok č.10 a predĺžilo zmluvu z roku 2005 o ďalšie dva roky. SAD Zvolen tak bude v meste zabezpečovať autobusovú dopravu celých 15 rokov bez akejkoľvek súťaže a priamy zadaním.

Zaujímavosťou je, že kým predstavenstvo SAD Zvolen podpísalo zmluvu s mestom už na konci septembra, primátor čakal s podpisom až do konca roka a dodatok podpísal tri dni pred vypršaním toho pôvodného. Mal primátor pochybnosti o zákonnosti takéhoto postupu?

Nariadenie Európskeho spoločenstva pritom jasne hovorí, že zmluvy na výkon verejnej dopravy sa môžu uzatvárať maximálne na desať rokov. Predĺženie je možné iba pri významnej investícii, na ktorej sa dohodnú obidve zmluvné strany. BBSK sa s dopravcom sporí o to, či odpis autobusov, ktoré financuje kraj, sa dá za takúto významnú investíciu rátať.

Všetci teraz s napätím čakajú na vyústenie súdneho sporu, ktorý vedie BBSK s dopravcami. V podobnej situácii sa nachádza aj Trenčiansky samosprávny kraj.

Je na mieste, aby primátor Nosko odpovedal na dávnejšie položené otázky:

1. Správa hlavného kontrolóra odporučila mestu “vykonať dôslednú analýzu” zákonnosti dodatkov zmluvy s SAD Zvolen. Kto a kedy vypracoval takúto analýzu a čo bolo jej záverom?

2. Na základe akej analýzy a akých právnych argumentov mesto využilo na konci roka 2015 možnosť predĺžiť zmluvu s SAD Zvolen o ďalšie tri roky, do roku 2018. Na základe akej právnej analýzy mesto predĺžilo v roku 2018 zmluvu na ďalšie dva roky?

A hlavne nech odpovie, čo urobí, keď sa zistí, že konal v nesúlade s Európskym nariadením:

3. Čo urobíte, keď súdy v spore BBSK vs. SAD Zvolen potvrdia, že dodatkovanie zmlúv s dopravcami na 15 rokov platnosti je nezákonné?

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.