Ku nadchádzajúcim prezidentským voľbám sa vyjadril aj primátor nášho mesta – Ján Nosko. Svoj vlastný postoj zverejnil ešte pred prvým kolom volieb. Z facebookvej stránky pána primátora ho zkopírujem v celom, neskrátenom znení:

PRÍĎTE V SOBOTU VOLIŤ
Už túto sobotu, 23. marca 2024 rozhodneme o tom, kto bude prezidentom Slovenskej republiky. Ako primátor Banskej Bystrice som hrdý na to, že dvaja najväčší favoriti pochádzajú práve z nášho mesta. Žijeme v náročnom období čoraz polarizovanejšej spoločnosti, šíriacich sa dezinformácií i konšpirácií, preto je nevyhnutné, aby na čele štátu stála osobnosť schopná spájať, a nie rozdeľovať.
Za desať rokov sa v Banskej Bystrici podarilo zrealizovať i rozbehnúť mnoho úspešných projektov, pričom viaceré z nich záviseli práve od konštruktívneho dialógu s najvyššími predstaviteľmi štátu. Rekonštrukcia Detskej fakultnej nemocnice, výstavba Národného atletického štadióna SNP, Európsky olympijský festival mládeže či rozbiehajúca sa rekonštrukcia Rooseveltovej nemocnice. Po rokoch skúseností a spolupráce odovzdám svoj hlas v sobotňajších prezidentských voľbách Banskobystričanovi, Petrovi Pellegrinimu.
Demokracia je postavená na rešpektovaní rôznorodosti názorov, dôležité je však prísť voliť. Banskobystričanky, Banskobystričania, využite v sobotu svoje hlasovacie právo. Poďte voliť a vyjadrite svoj názor.

Mńa osobne zaujali najmä dôvody, ktoré Ján Nosko uviedol pre svoje rozhodnutie. Je ním akýsi konštruktívny dialóg s Petrom Pellegrinim a zrejme aj inými ďalšími „najvyššími predstaviteľmi štátu“.

V takýchto situáciách si treba pripomenúť krédo Karla Kryla ohľadom prístupu k vyjadreniam politikov:

„Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!“

Ja osobne by som k ľuďom, ktorí prehnane veria politikom, nebol až tak prísny ale so samotnou myšlienkou súhlasím. Politikom by sme mali veriť práve vtedy, keď sú svoje slová ochotní preukázať dôkazmi.

Lokálne projekty a Peter Pellegrini

Zo stručného statusu Jána Noska vyvstávajú otázky:

  • kedy a ako pomohol Pellegrini v spomenutých bystrických projektoch? V akej bol vtedy štátnej funkcii, mal príslušnú kompetenciu manažérsky riadiť dané otázky?
  • niektoré projekty, ktoré primátor spomína, sa uskutočňovali počas vládnutia viacerých garnitúr. Ako teda môže volič porovnať prístup a zásluhy tej-ktorej vlády?

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Túto tému primátor zhodou okolností v statuse neuvádza, ale podľa mňa by sa tiež mala spomenúť. O rekonštrukcii sme si už čo-to povedali v predchádzajco blogu. Vyberám z neho tie riadky, ktoré súvisia práve s touto témou:

V roku 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnil audit verejného osvetlenia. Z jeho záverov vyplývalo, že mesto sa nevyhne komplexnej rekonštrukcii. Napriek tomu, že táto informácia bola vedeniu mesta známa už v roku 2017, komplexná rekonštrukcia sa spustila až koncom roka 2020. Prečo sa odkladala celé tri roky?

Z vyjadrení vedenia mesta vyplýva, že na takúto investíciu Bystrica nemala peniaze. Bolo by zaujímavé vedieť, prečo v takejto vážnej veci nepomohol štát, či už prostredníctvom eurofondov alebo vlastného grantu.

Samozrejme, je otázne, či primátor Ján Nosko vôbec oboznámil s problémom premiéra Pellegriniho. Nech už je to akokoľvek, čo sa nepodarilo vyriešiť tandemu Nosko – Pellegrini, to vyšlo tandemu Nosko – Matovič. V roku 2020 vláda poskytla samosprávam granty na riešenie práve takýchto problémov a Ján Nosko ohlásil etapizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Výstavba Národného atletického štadióna SNP

Štadión na Štiavničkách spomína aj Ján Nosko v citovanom facebookovom statuse. Svojho času podal o tejto téme svedectvo aj vtedajší minister obrany Jaroslav Naď:

…po mojom príchode na rezort sme museli rýchlo konať, nielen, aby sa tam
mohol hrať aj futbal, ale aby to bolo celkovo opravené, keďže Pellegriniho vláda
mala iné “priority” v priprave projektu, ako športovanie…navyše za mnou ešte
osobne prišiel Pellegrini v NRSR, aby som projekt nemenil a nedal štadión aj na
futbal. Futbalová Dukla BB by nemala kde hrať ligu. ”

Ja som si ku tejto téme vtedy podával aj jednu info-žiadosť na Ministerstvo obrany. Chcel som si overiť fakt, že za vlády Petra Pellegriniho bol futbal na Štiavničkách naozaj na vedľajšej koľaji. Z ministerstva mi vtedy poslali nasledovnú odpoveď“:

Mám teda za to, že štadión bol do futbalovej kategórie č.3 preradený naozaj až po voľbách v roku 2019.

Inteligentné vládnutie verzus Peter Pellegrini

Pamätám sa na jednu diskusiu o národnom parku Veľká Fatra z minulého roka. Vláda Ľudovíta Ódora vtedy predostrela novú zonáciu tohto pohoria z blízkosti Banskej Bystrice. Voči vládnemu návrhu sa v meste zniesla vlna kritiky. Na danú tému odobrník nie som, preto spomeniem len jedno stanovisko primátora Jána Noska:

Rozhodnutia vládnych predstaviteľov by mali byť založené na diskusii s dotknutými subjektami a mali by vychádzať z faktov a analýz, čomu sa v tomto prípade nestalo.

Ja síce s týmto výrokom primátora súhlasím, ale má aj svojich odporcov. Ním je jeho kamarát Peter Pellegrini. Ten je súčasťou novej vládnej koalície, ktorá toto krédo Jána Noska často porušuje. Koalícia Smeru, Hlasu a SNS prijíma zákony v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. To z prinícpu veci znemožǔje kľudnú diskusiu a do politiky a verejného diškurzu sa potom vkrádajú vášne.

Jedným z predvolebných sloganov Bystričana Pellegriniho je fráza „Slovensko už potrebuje pokoj„. To je dobrý cieľ, akurát že pokoj sa dá dosiahnuť dvoma rôznymi cestami:

  • zrušením diskusie, rozhodovaním od stola v skrátených konaniach (viď konanie celej koalície), odvolávaním ľudí „na Bezáka“, teda bez udania dôvodu (viď konanie napr. Ministerstva kultúry)
  • tzv. inteligentným vládnutím, na základe analýz a niekoľko mesačnou prípravou dotknutých strán ku novým návrhom zákonov

Keďže prvá cesta je ľahšia, Pellegrini si ju samozrejme vybral tiež. Pellegrini sa teda dištancuje od Noskovho svetonázoru o tv. inteligentnom vládnutí.

Kdesi som zachytil „Pelleho“ výrok o tom, že skrátené konania nijako nevylučujú verejnú debatu, Veď o zákonoch sa predsa môže diskutovať aj na pôde parlamentu. Toto je ale mylná predstava o inteligentnom vládnutí. Diskusia predsa nepozostáva len z vyjadrení rôznych papalášov, ale aj z dôkladnej prípravy a analýz, Teda nielen z toho, kto sa na akú tému momentálne „vykecá“. Spýtajte sa na radnici v Banskej Bystrici, prečo sa parkovacia politika pripravuje asi 5 rokov. V otázke inteligentného vládnutia som teda na strane Jána Noska, nie na strane Petra Pellegriniho. Samozrejme, hovorím o samotnom kréde, nie  o jeho aplikácii v praxi. Banská Bystrica je stále neúspešná v zavádzaní pricnípov inteligentného vládnutia do oblasti IT (o.i. pri svojich rozhodnutiach ignoruje svoj poradný orgán – Komisiu pre modenrú samosprávu). O kvalite intleligentného vládnutia v iných sektoroch (doprava, životné prostredie, urbanizmus atď) mi neprináleži hovoriť,  vyjadrujem sa výlučne o konaní radnice v oblasti IT.

Ján Nosko verzus Peter Pellegini – daňový bonus

O tejto téme sme sa porozprávali v predchádzajúcom blogu. Ak mám svoj predchádzajci blog zhrnúť, ide v ňom o to, že Ján Nosko nevie nájsť jedno pekné slovo na Matovičom zavedený daňový bonus. Po výmene vlády sa Pellegrini rozhodol prikloniť na stranu Matoviča a nie Jána Noska. Matovičov daňový bonus sa vypláca aj v roku 2024 (viď rozhodnutia novej vládnej koalície). Ja osobne makroekonómom nie som, preto sa neviem rozhodnúť, kto má v tejto závažnej téme pravdu – či Ján Nosko alebo Peter Pellegrini.

Záver

V blogu sme si preukázali, že Ján Nosko si s Pellegrinim nerozumejú v dvoch závažných otázkach – akým spôsobom dosiahnuť v spoločnosti pokoj (jeden je za inteligentné vládnutie, druhý za skrátené konania). Nerozumejú si ani ohľadom najkruciálnejšej otázky financovania samospráv (o tzv. daňovom bonuse). Napriek tomu sa Já Nosko rozhodol voliť práve Pellegriniho v prezidentnských voľbách. Je fajn vidieť že ani vážne nezhody v politike nezasahujú do osobných vzťahov a Nosko s Pellegrinim sú naďalej kamarátmi.

Poznámky

  • ilustračné foto – peter Pellegrini – Autor: European Union, 2024, CC BY 4.0, CC BY 4.0,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144514465
  • foto Ján Nosko – web banskabystrica.sk

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.