Takmer 42% Banskobystričanov využíva portál BBonline.sk ako jeden zo zdrojov informácií o fungovaní banskobystrického mestského úradu. Vyplynulo to z prieskumu realizovaného v závere minulého roka pre Mesto Banská Bystrica na vzorke 422 respondentov.

Radničné noviny využíva ako zdroj informácií o fungovaní Mestského úradu v Banskej Bystrici takmer 55% respondentov. Mestské periodikum, ktoré ale dlhodobo čelí častej kritike verejnosti za zneužívanie priestoru na politickú prezentáciu, plánuje úrad podľa návrhu tohtoročného rozpočtu zrušiť. Dôvodom sú úsporné opatrenia.

bbonlineNa ďalších štyroch miestach sa umiestnili internetové portály. BBonline.sk označilo za zdroj informácií o mestskej samospráve 41,9% respondentov. BBonline.sk pri tejto otázke prekonalo aj oficiálnu internetovú stránku mesta banskabystrica.sk, ktorú označilo 40,3% účastníkov prieskumu. S 35,5% a 18,5% nasledujú ďalšie banskobystrické spravodajské portály.

Oproti prieskumu v roku 2006 sa pochopiteľne využívanie internetových zdrojov výrazne zvýšilo. Menej ale naopak Banskobystričania sledujú informácie v regionálnej televízii. V roku 2006 vysielali na území mesta dve. AZTV bola vtedy podľa podobného prieskumu najčastejším zdrojom informácií o fungovaní úradu s podielom 37% hlasov a RTV mala 24% podiel. V súčasnosti v meste vysiela len TV Hronka, ktorú za zdroj informácií o meste označilo len 9,5% respondentov. Vyše päť percent respondentov dokonca označilo za zdroj svojich informácií o meste už neexistujúca vyššie spomenutá televízia AZTV. Podľa pripravovaného rozpočtu mesta na rok 2014 už samospráva s podporou regionálneho televízneho vysielania nepočíta.

tabulka-zdroje-informacii-o-meste

Téma bola súčasťou prieskumu, ktorý v súvislosti s prípravou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mesto zhotovila spoločnosť M.B.Consulting. V rámci všetkých vekových skupín a jednotlivých katastrálnych území mesta vyzbieraných celkom 422 dotazníkov. Podobný prieskum mesto realizovalo aj v roku 2006