Quantcast

Od 15. novembra 2017 dochádza k zmene organizačnej štruktúry Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici zriadením Špecializovaného pracoviska pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli.

Špecializované pracovisko bude slúžiť pre potreby verejného zdravotníctva ako aj klinickej medicíny. Pracovníci RÚVZ v Banskej Bystrici sa podrobne zaoberajú problematikou  Clostridium botulinum od leta 2015, pričom  výsledky a ich interpretácia sú akceptované aj medzinárodne. Pracoviská RÚVZ boli nezávisle, nestranne a odborne posúdené akreditačnou komisiou Slovenskej národnej akreditačnej služby pri plnení akreditačných kritérií a oficiálne bola uznaná spôsobilosť . Platnosť akreditácie je do mája 2020. Vedúcim tohto pracoviska sa stane Jozef Strhársky.

“Po verifikovaní našej schopnosti po vedeckej a odbornej stránke diagnostikovať Clostridium botulinum, ktoré  môže slúžiť aj ako biologická zbraň, je tu neklamný prejav dôvery nadriadeného úradu, ako aj jeho administratívne ocenenie, ktoré zároveň rozširuje služby verejného zdravotníctva. Ďakujem všetkým za spoluprácu a podporu pri kreovaní tohto pracoviska, čo v istom období nebolo vôbec ľahké,“ uviedol regionálny hygienik Cyril Klement.