Mesto Banská Bystrica získalo na obnovu vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde viac ako dva milióny eur. Najbližšie k revitalizácii je vnútroblok v Sásovej.

Eurofondy vo výške viac ako dva milióny eur podporia dlhodobo pripravovanú realizáciu  projektov obnovy vnútroblokov na sídlisku Sásová a Fončorda.

Projekt revitalizácie plochy medzi Sitnianskou a Tatranskou ulicou je už v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Mesto preto počíta so začiatkom realizácie už v budúcom roku.

Na sídlisku Sásová ide o plochu s rozlohou cca 45 000 metrov štvorcových, ktorá je ohraničená Tatranskou, Sitnianskou a Strážovskou ulicou. Zahŕňa navštevované ihrisko známe pod názvom Opavia, priestor s tenisovým kurtom nad Základnou školou Sitnianska a športový park za školským areálom. Keďže ide o veľký priestor, revitalizácia vnútrobloku sa bude realizovať v dvoch etapách.

„Vhodnými úpravami, ktoré sme si s obyvateľmi odsúhlasili ešte v roku 2018 v čase príprav projektovej dokumentácie na verejnom prerokovaní, dôjde k skvalitneniu tohto miesta. Herné a športové plochy, prvky a mobiliár vytvoria nové možnosti trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie obyvateľov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V prvej etape sa stavbári zamerajú na priestor medzi škôlkou a základnou školou. V druhej etape pôjde o lokalitu v okolí základnej školy a bytoviek na južnej strane sídliska. Podľa projektu dôjde k výsadbe novej zelene, bude vymenené a doplnené verejné osvetlenie, pribudne centrálna kruhová fontána a fontánky na pitie, upravia sa chodníky a spevnené plochy.

„Celú lokalitu doplníme prístreškami, lavičkami, stojanmi na bicykle, informačnými tabuľami a nádobami na odpad. Mamičky s deťmi budú môcť využívať nové detské ihrisko s prvkami z prírodných materiálov. Pribudne fitness zóna, detská dopravná dráha, priestor pre petang, parkúr i loptové hry,“ dopĺňa viceprimátor Jakub Gajdošík.

Na realizáciu projektu revitalizácie vnútrobloku v Sásovej získala samospráva eurofondy vo výške 1 209 730 eur.

Vnútroblok medzi Tulskou a Moskovskou ulicou na Fončorde.

V prípade obnovy vnútrobloku na Fončorde ide o schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 760 000 eur. Nenávratné finančné príspevky boli schválené z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Finančná spoluúčasť mesta na obidvoch projektoch spolu s neoprávnenými výdavkami je plánovaná vo výške 329 350 eur. Zároveň sa odborné útvary mesta pripravujú na spustenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa, aby sa v budúcom roku mohlo začať aj s revitalizáciou vnútrobloku na Tulskej ulici.