Mesto Banská Bystrica pripravuje projektovú dokumentáciu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na obnovenie jedného z najväčších sídliskových vnútroblokov v Banskej Bystrici.

Obnovy a revitalizácie sa má v prípade úspechu projektu dočkať vnútroblok ulíc Tatranská – Sitnianska – Strážovská. Aj keď je už projektová dokumentácia v štádiu príprav, mesto bude teraz iniciovať verejnú prezentáciu zámeru a očakáva tiež ešte zapracovanie podnetov miestnych obyvateľov.

Aj preto sa už v stredu 18. júla o 18.00 h uskutoční v jedálni Základnej školy na Sitnianskej ulici 32 verejná prezentácia projektu.

„Ide o rozsiahlu plochu, ktorá zahŕňa ihrisko známe pod názvom Opavia, priestor s tenisovým kurtom nad základnou školou a športový park za školským areálom. V prípade úspešnosti by sme zo získaných mimorozpočtových zdrojov vytvorili najväčšie detské ihrisko v Sásovej a plnohodnotné plochy pre aktívny oddych mládeže i dospelých. Zároveň by sme dobudovali areál športovísk pre potreby školy a verejnosti, obnovili a doplnili mobiliár, vodné prvky, osvetlenie a zrekonštruovali chodníky, ktoré sú v súčasnosti v zlom stave,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Samospráva si v priestore predstavuje napríklad vytvorenie komunitných záhradiek, miesta pre piknikové stretnutia či doplnenie zelene. Celkovo sa bude uchádzať o prostriedky vo výške 800-tisíc eur, ktoré by mohli byť za týmto účelom v priestore sídliska Rudlová-Sásová investované. O prostriedky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sa chce mesto uchádzať podaním žiadosti v októbri tohto roka.