Po nedávnej prezentácii zámeru na revitalizáciu vnútrobloku medzi Tatranskou, Sitnianskou a Strážovskou ulicou v Sásovej, plánuje mesto ďalší podobný projektový zámer aj na Fončorde.

Konkrétne má ísť o rekonštrukciu a revitalizáciu vnútrobloku ulíc Tulská a Moskovská, susediacich s Kyjevským námestím. Má tak vzniknúť nová oddychová plocha na ploche približne 14-tisíc metrov štvorcových. Atraktívna voľnočasová zóna má podľa mesta slúžiť všetkým vekovým kategóriám.

Riešené územie je vymedzené obytnými blokmi Tulská 1 – 11 a Tulská 13 – 35. Keďže ide o rozsiahly vnútroblok, kde je v súčasnosti umiestnených niekoľko detských herných prvkov a nevyhovujúce asfaltové plochy napríklad na basketbal, revitalizáciu mesto plánuje financovať z eurofondov.

Mesto chce na tento projekt žiadať nenávratný finančný príspevok vo výške 800-tisíc eur v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Malo by sa tak stať v októbri.

Dovtedy ešte mesto plánuje sfinalizovať projektovú dokumentáciu a podobne, ako aj v Sásovej, ešte k poslednej fáze prizýva aj širokú verejnosť. Projekt budú prezentovať vo štvrtok, 9. augusta od 18.00 h v jedálni Základnej školy Moskovská.

„Športoviská sú zastaralé, v celom priestore nie je veľa možností skryť sa do chládku a chýba potrebný mobiliár. Našou snahou je vybudovať športoviská pre deti každého veku, ale aj komunitné záhrady, ktoré sú v zahraničí obľúbeným miestom stretávania sa susedov. V projekte sa zameriavame aj na rekonštrukciu havarijných chodníkov, pridávame prvky tienenia s výsadbou vysokej zelene,“ približuje plánovaný projekt primátor Ján Nosko.