Autor:

Ivana Figuli

Právnička a aktivistka. Vyštudovala humanitárne právo vo Francúzsku. Následne pôsobila v Gruzínsku a Mexiku, kde sa venovala právam utečencov a environmentálnemu právu. V roku 2013 sa vrátila na Slovensko a začala spolupracovať s občianskym združením VIA IURIS. Je členkou platformy Nie v našom meste v Banskej Bystrici. V tíme Bystrica má naviac pracuje ako právna poradkyňa.