Od prezentovania nového zámeru a definitívnom zbúraní zostávajúcich budov v areáli bývalej textilnej továrne už prešiel približne rok a pol a zatiaľ Bystričania veľké zmeny nepostrehli. Zmeniť sa to má do konca roka.

Samotný projekt novej mestskej štvrte, ktorá ma v nasledujúcich rokoch na mieste vyrásť, má ešte pred sebou proces odborného prerokovania a následného schválenia urbanistickej štúdie. Zvolenská investičná spoločnosť ARKON chce na mieste vybudovať viacero budov, ktoré prinesú tak moderné kancelárske priestory, miesto pre obchody a služby a vo veľkej miere najmä nové byty. Potok Bystrica dostane vynovené nábrežie a celú štvrť prepoja zelené priestory a priechodné vnútrobloky.

Areál sa mal otvoriť už skôr, investor mal problém s pamiatkármi

Už od úvodného predstavenia projektu investor avizoval, že už pred a počas výstavby sa časti areálu budú otvárať verejnosti. Ako prvé sa mali otvoriť malé prevádzky bistra či predajného miesta pre nový projekt. Developer to avizoval už na úvod tohto roka, pričom počítal, že pri dočasných stavbách bude môcť vychádzať z pôvodných povolení. Napokon však musel vlastník areálu žiadať o nové povolenia.

Projekt pre predajné miesto a bistro v budovách komunitných stavieb, ktoré sú na mieste zložené, získal konečné súhlasné stanovisko od Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v auguste tohto roka. Na základe tohto stanoviska požiadal developer o zmenu stavby pred dokončením na komunitné stavby. Po získaní stavebných povolení a následnej kolaudácii plánuje developer spustiť prevádzky na začiatku budúceho roka. Skúšobnú prevádzku bistra chce po súhlase dotknutých orgánov spustiť ešte tento rok, spolu s čiastočným sprístupnením areálu a otvorením chodníka.

Vlani predstavená vizualizácia budúcej podoby areálu SLOVENKA2

Práve sprístupnenie chodníka naprieč areálom v smere ku Ceste na amfiteáter ocenia mnohí chodci.

„Otvorenie chodníka ešte pred zimou vnímame ako praktickú pomoc pre peších, ktorí sa od Strieborného námestia presúvajú na ulicu Cesta na amfiteáter. Veríme, že nielen pedagógovia a študenti ocenia osvetlený a aj v zime udržiavaný chodník medzi dôležitými bodmi v tomto priestore,“ opisuje podobu chodníka Adrián Švec, projektový manažér komplexu SLOVENKA2.

Na základe nariadenia Oddelenia dopravných stavieb Mesta Banská Bystrica, plánuje spoločnosť v najbližších dňoch presun plota, ktorý ohraničuje areál bývalej textilky v blízkosti zastávky MHD na Striebornom námestí. Na pozemku patriacom developerovi sa nachádzajú mestské komunikácie, ktoré neboli historicky vyňaté z areálu fabriky ani počas jeho vlastníctva predošlými záujemcami o development v tejto oblasti.