Zastrašovanie verejných činiteľov či ďalších významných osôb a úradov „bielym práškom“ podobným jednej z najúčinnejších biologických zbraní – antraxu, stále nevymizla z našej spoločnosti. Svedčí o tom aj aktuálny prípad z banskobystrického mestského úradu.

„Sekretárka kancelárie primátora pri štandardnom preberaní pošty otvorila obálku, z ktorej sa vysypal neznámy biely prášok. Okamžite sme informovali náčelníka Mestskej polície Banskej Bystrice. Ten následne kontaktoval príslušníkov Policajného zboru SR a Hasičského a záchranného zboru SR, ktorí vykonali potrebné opatrenia,“ priblížila situáciu z utorka hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Monika Pastuchová.

Antrax to nebol

Do špecializovaných laboratórií oddelenia lekárskej bakteriológie, bakteriologických zbraní a bioterorizmu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica dnes (3. januára 2012) doručili pracovníci banskobystrického Hasičského a záchranného zboru podozrivú listovú zásielku s bielym práškom. List, adresovaný primátorovi Banskej Bystrice Petrovi Gogolovi otvorila dnes v dopoludňajších hodinách  zamestnankyňa mestského úradu.  V súlade s relevantnými legislatívnymi postupmi túto skutočnosť oznámili okamžite špecialistom Hasičského a záchranného zboru.  Tí podľa predpisov zabezpečili materiál a v bezpečnej prenosnej nádobe ho transportovali na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre biotoxínové zbrane pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ)  v Banskej Bystrici. Krátko pred 14 hod. potvrdil vedúci odboru lekárskej mikrobiológie  doc. MUDr. Cyril Klement, že vyšetrovaná zásielka neobsahovala antrax. Laboratóriá ďalej nevyšetrujú o akú (neškodnú) látku  nakoniec v liste išlo. K písomnému obsahu listu sa zrejme v rámci vyšetrovania vyjadrí polícia. Podľa slov MUDr. Klementa v roku 2010 vyšetrili tri podozrivé vzorky, vlani ani jednu.  Od roku 2001, odkedy je pri RÚVZ B. Bystrica konštituované Národného referenčné laboratórium pre biotoxínové zbrane, vyšetrili aj s dnešnou vzorkou dovedna 834 podozrivých zásielok, pričom sa ani v jednom prípade, vrátane jednej krvnej vzorky,  podozrenie na antrax nepotvrdilo. V obálkach bola napríklad kuchynská soľ, sunar, či iné neškodné sypké biele práškové materiály.

V  súlade s príslušnými predpismi sa na ohnisko, kde sa predpokladala kontaminácia osôb a prostredia bacilom  antraxu dostavili aj epidemiológovia RÚVZ B. Bystrica. „Ak by bol  teoreticky prítomný bacil antraxu v prášku,  ešte nemôže vyvolať ochorenie. Aby mohol pôsobiť musí sa rozvinúť do vegetatívnej formy,  na čo potrebuje živnú pôdu. Pre premenu a pôsobenie tohto organizmu je živnou pôdou narušená koža alebo pľúca. V tomto prípade sa jednalo o kontamináciu rúk, nakoľko pracovníčka, ktorá otvorila list si mierne posypala ruky. Okamžite zavolali hasičov, ktorí transportovali materiál do nášho laboratória. Opatrenia sa týkali hlavne dekontaminácie rúk jednej osoby, ktorá bola v priamom kontakte so zásielkou a ďalších 4 zamestnancov MÚ, ktorí boli v nepriamom kontakte. Tieto osoby nemali žiadnu karanténu a nie sú ohrozené. Umyli a dezinfikovali si ruky, navlhko sa upratala aj miestnosť, kde sa list otváral“, uviedla k opatreniam na MÚ vedúca odboru epidemiológie RÚVZ v B. Bystrici MUDr. Mária Avdičová. Dodala, že keby bol bacil antraxu potvrdený v prášku, osoby, ktoré prišli so zásielkou do priameho i nepriameho kontaktu by boli profylakticky liečené antibiotikami.