Ekológia a starostlivosť o životné prostredie sa stala jednou z hlavných tém našich každodenných životov. To je dobrá správa, keďže v mnohých oblastiach sa správame vyložene neekologicky.

Prečo polievať záhradku pitnou vodou, keď stačí aj dažďová?

Aj keď často sa hovorí o znečisťovaní ovzdušia osobnými automobilmi, elektromobilita na Slovensku je stále skôr v plienkach aj keď sieť nabíjacích staníc sa rozrastá. Prekážkou pre mnohých je stále zatiaľ vysoká obstarávacia cena elektromobilov. Šetriť našu planétu a jej zdroje však môžete aj menej nákladne.

Napríklad využívanie dažďov ako zdroja úžitkovej vody je relatívne dostupný spôsob, ako šetriť jeden z najvzácnejších zdrojov na Zemi, pitnú vodu. Aj napriek tomu, že hlavne záhradkári zvyknú lamentovať nad obdobiami v roku, keď je príliš horúco a dlhodobo sucho, stále patrí naše územie medzi oblasti s pomerme pravidelnými a výdatnými zrážkami.

Dažďová voda sa pritom dá ešte využiť. Samozrejme, nebudete ju piť, ale na splachovanie, či aspoň polievanie záhrady je určite použiteľná. Stačí ju „len“ efektívne zachytiť. Najjednoduchším riešením je zachytávať ju v sudoch. Aj tie najväčšie však disponujú pomerme malým objemom, okolo 200 – 300 litrov.

Vhodná nádrž splní všetky vaše požiadavky

Dažďová voda sa však dá zachytávať aj vo väčšom množstve. Poslúžia na to nádrže na dažďovú vodu. Aj tie najmenšie, s objemom 4000 litrov, viac ako stonásobne prekonávajú objem veľkých sudov. Výhodu predstavuje aj fakt, že takéto nádrže sú umiestnené pod zemou. Osadenie takejto nádrže sa môže javiť ako zbytočná práca naviac, ale voda si v nich vďaka takémuto umiestneniu udržuje konštantnú teplotu, čo zabraňuje množeniu nežiaducich baktérií.

Odčerpanie takejto vody potom zabezpečí klasické čerpadlo. Áno, na začiatku to bude stále viac práce ako jednoduché zakúpenie suda, ale s nádržou na dažďovú vodu získate veľkú zásobu úžitkovej vody a podstatným spôsobom ušetríte vodu pitnú.