Odpredávať alebo prenajímať? Aj táto otázka zarezonovala na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Tému otvoril Pavol Bielik (nezávislý), ktorému sa nepáčilo, že mesto v rovnakej lokalite predáva pozemky za odlišné ceny. „Rozdiel v cene bol 20 až 30 eur. Je tu buď systémová chyba alebo rezervy pri odpredaji majetku mesta. Majetok mesta sme my, Bystričania, a preto by sa mal systém odpredaja doladiť a dotiahnuť,“ povedal pre BBonline.sk poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Bielik. Podľa neho mesto už nemá veľa pozemkov. Ak sa bude chcieť v budúcnosti rozvíjať bude musieť nájsť na to prostriedky. Preto by malo vyjednávať čo najlepšiu cenu. „V istých prípadoch by som sa nepriklonil k odpredaju. Pokiaľ by nedošlo k dohode, zjavne výhodnej pre obidve strany, nechal by som na ten pozemok nájom,“ dodáva Bielik.

Podľa Tomáša Novanského je jedinou možnosťou ako získať z odpredaja čo najviac, zistiť záujem prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. „Dnes ale boli namietané odpredaje pozemkov pod rodinnými domami,“ podotýka Novanský. Podľa neho nie je možné vydierať takýchto ľudí, ktorí si pred viac ako 20 rokmi postavili dom a chcú si vysporiadať svoje pozemky. „Tí ľudia, keby mohli, si tie pozemky odkúpia už dávno. Nemôžeme povedať, že predávame rodinné striebro, keď na tom pozemku už stojí dom,“ dodáva Novanský. Podľa neho je zásadný rozdiel medzi voľným stavebným pozemkom a parcelou, kde už niečo stojí. Práve z toho majú vyplývať cenové rozdiely pri odpredaji.

Podľa Pavla Bielika však napriek tomu, že ide o vysporiadanie pozemkov, neboli ceny adekvátne a nepodporil odpredaje. Pridali sa k nemu aj poslanci BBA.Samotné mesto pri nakladaní s majetkom zohľadňuje cenovú mapu a pravidlá prijaté v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Mesto chce predať 3 hektáre pasienkov na Slnečných stráňach, poslanci sa boja, že prerobí

Zaujímavá diskusia sa rozprúdila aj v prípade predaja takmer 30-tisíc metrov štvorcových v lokalite Slnečné stráne. Keďže mesto predáva túto pôdu ako poľnohospodársku, jej cena je 4659 eur. Ešte na septembrovom zastupiteľstve sa väčšina poslancov vyjadrila proti spôsobu predaja a navrhla obchodnú verejnú súťaž. Na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa však už skupina poslancov postavilo proti samotnému predaju. Okrem Pavla Bielika a klubu poslancov BBA sa proti návrhu vyjadril aj Peter Bielik (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS). „Doba je taká, že predávať nehnuteľnosti je nerozumné a prenájom je ideálne riešenie,“ povedal Peter Bielik.

Väčšina poslancov, ktorí sa postavili proti návrhu argumentovali najmä tým, že Slnečné stráne je lukratívna lokalita. Aj keď územný plán nedovoľuje na týchto pozemkoch výstavbu, poslanci sa obávajú, že môže dôjsť k zmene. „Pokiaľ to máme predávať ako trvalý trávnatý porast, tak z toho mesto veľké peniaze mať nebude. Nevidím ale právny spôsob ako donútiť vlastníka, aby neinicioval zmeny a doplnky (územného plánu pozn.red.). Myslím, že keď to bude mať vo vlastníctve presadí si zmeny a doplnky a získa oveľa väčšiu hodnotu a mesto o tie peniaze príde,“ vysvetlila poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA) prečo návrh nepodporí.

Milan Smädo (nezávislý) súhlasil s kolegami, mesto by však podľa neho malo súťaž vyhlásiť. Poslanci následne môžu alebo nemusia s cenou súhlasiť. „Súťaž sa môže orientačne vypísať a treba preveriť, či nám niekto nevie za to dobre zaplatiť. Mesto by si tým pomohlo. Ak by bol dobrý kupec a zaplatil by za to ako za stavebné pozemky, tak som toho názoru, že áno, predať,“ povedal Smädo.

Prednosta Mestského úradu Miroslav Rybár upozornil, že obchodnú verejnú súťaž si vymohli na predchádzajúcom zastupiteľstve samotní poslanci. Takisto materiál jednohlasne schválila finančná komisia zložená zo zástupcov všetkých poslaneckých klubov. „Som zaskočený, že na kluboch sa neodprezentuje to, čo sa na komisii prebralo, a že také bolo riešenie,“ dodal Rybár.

Návrh na vypísanie verejnej obchodnej súťaže podporili nakoniec iba 11 poslanci, čo na schválenie tohto bodu rokovania nestačilo.

Nakladanie s majetkom mesta je často terčom kritiky niektorých poslancov MsZ. Prednedávnom sa preberal spôsob akým mesto prenajíma priestory pre neziskové organizácie a športové kluby.