Na uplynulom mestskom zastupiteľstve niektorí poslanci upozornili na viacstupňové financovanie športu v meste, ktoré sa podľa nich stáva neprehľadným. Taktiež požadujú spravodlivejší prístup k rôznym organizáciám.

Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa na pretras dostal aj spôsob akým mesto podporuje šport. Schvaľovali sa prenájmy priestorov Zimného štadióna pre Ženský hokejový klub Iskra, Kulturistický klub Iskra a HC 05 Banská Bystrica. Zastupiteľstvo odsúhlasilo prenájom za symbolické sumy 30 eur (hokejistky a kulturistický klub) resp. 120 eur ročne (HC 05) vrátane energií.

Vladimír Pirošík (Banskobystrická alternatíva) upozornil, že pri prenájmoch mestských nehnuteľností neplatia rovnaké podmienky. Nemá nič proti symbolickému prenájmu priestorov pre športové kluby, ale tie by si mali výdavky na energie platiť samy. Inak ide podľa neho o krížové dotácie. Ako príklad uviedol materské centrum, ktoré síce získalo od mesta priestory za symbolickú sumu, ale náklady na energie si uhrádza samo.

Ivan Šabo, riaditeľ Správy športových a telovýchovných zariadení mesta, upozornil, že ak by si tieto kluby museli platiť plný nájom vrátane energií, tak skončia. Na stranu klubov sa postavil aj poslanec Milan Smädo (nezávislý), ktorý upozornil, že šport je v týchto časoch na okraji bankrotu.

“Môj postoj nebol antišportový. Ide mi len o princíp,” reagoval Pirošík na zasadnutí. Podľa neho by sa mali dodržiavať prijaté pravidlá prenájmov, ktoré jasne hovoria, že energie sa majú účtovať každému. „Sú tu tekuté pravidlá.Trochu ma to naštvalo v porovnaní s materským centrom, ktoré sídli v objekte škôlky a svojim spôsobom by mohla škôlka za nich platiť vykurovanie. Ale prišlo im, že podľa nových zásad musia platiť reálne energie,“ dodal pre BBonline.sk Pirošík.

Riešením je podľa neho podpora športu prostredníctvom priamych dotácií. „Nech každý vie, koľko nás stojí kulturistika alebo hokej,“ uzatvoril Pirošík.

Ako podporuje mesto šport?

Komisia pre kultúru a šport schválila dovedna v tomto roku na športové účely dotácie v celkovej výške 164 498 eur. Podpora športu zo strany mesta vyplýva aj zo spomenutých prenájmov. Prevádzku zimného štadióna platí mesto, pričom spotreba elektrickej energie zimného štadióna predstavuje takmer štvrtinu spotreby elektrickej energie celého mesta. Napríklad v roku 2009 malo mesto na základe zmluvy o dodávky elektrickej energie zaplatiť pri odbere 1500 MW sumu 122 000 tisíc eur. V posledných rokoch však došlo k zníženiu cien za elektrinu, takže v súčastnosti platí mesto menej. Taktiež rekonštrukcia Zimného štadióna realizovaná v posledných rokoch išla z financií mestského rozpočtu. Hokejistom v tomto roku odklepla komisia dotácie vo výške 42 745.

Podobne je to aj v prípade futbalistov. Okrem dotácie vo výške 17 290 eur platí mesto prenájom štadióna na Štiavničkách, ktorý patrí VŠC Dukla. Mesto uhrádza armáde ročný poplatok vo výške 88 000 eur. V majetku mesta je aj osvetlenie na štadióne, všetky náklady a jeho modernizáciu riešila Správa športových a telovýchovných zariadení mesta, ktorá je príspevkovou organizáciou mesta Banská Bystrica.