Banskobystričania majú možnosť využiť ponuku októbrových podujatí, ktoré pripravila Stredoslovenská galéria v rámci festivalu Prvý človek bol umelec 2. 

V utorok 17. októbra 2017 o 17.00 h sa bude konať prednáška  vedúceho Katedry filozofie FF UMB  Michala Šedíka, ktorá bude úvodom do problému interpretácie vo vizuálnom umení. Michal Šedík predstaví rôzne podoby interpretačného procesu vo vizuálnom umení, kde na jednej strane vystupuje interpretácia ako teoretická reflexia stretnutia s dielom a na strane druhej interpretácia ako tvorivý umelecký postup. Prednáška bude tiež analyzovať jednotlivé aspekty interpretácie a načrtne prístupy z hľadiska rozličných disciplín. Jednotlivé problémy budú predstavované na analýzach konkrétnych umeleckých diel.

O týždeň na to, v utorok 24. októbra 2017 o 17.00 h, nadviaže prednáška galerijnej pedagogičky Daniely Čarnej, ktorá bude zameraná na možnosti vnímania a interpretácie vybraných diel súčasného umenia. Súčasne predstaví praktické ukážky galerijnej pedagogiky na pôde Kunsthalle Bratislava, kde aktuálne pôsobí, a celoslovenský projekt Umenie zblízka.

V posledný októbrový deň o rovnakoej hodine vás počas komentovanej prehliadky výstavy Od bodu k pamäťovej stope prevedie jej kurátorka Martina Martincová.

Prednášky a komentovaná prehliadka sú sprievodnými podujatiami k edukačno-prezentačnej výstave Od bodu k pamäťovej stope, ktoré sú počas troch októbrových utorkov realizované v Bethlenovom dome. Výstava prezentuje zbierku galérie v rôznych tematických kontextoch a poukazuje na jeden z možných postupov, návodov ako môžeme na diela narábať a vnímať ich prostredníctvom práce so základnými výtvarnými elementmi. Jej súčasťou sú tiež rôznorodé interaktívne edukačné pomôcky napomáhajúce návštevníkovi aktívnou hrou učiť sa chápať jednotlivé kompozičné a výrazové možnosti diel výtvarného umenia.


Okrem prednášok sa 28. októbra uskutoční hudobný workshop Marka Bolfa, ktorý bude určený pre všetkých, ktorých hudba baví. Súčasťou workshopu bude výroba netradičných akustických nástrojov z recyklovaných predmetov, ako tiež realizácia rozmanitých zvukových a kontaktných aktivít. Festival prebieha od augusta do decembra 2017 a ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre mesta. V októbri návštevníkov čakajú prednášky, komentovaná prehliadka, autorské čítanie a hudobný workshop.