Príprava výstavby vyše 10-kilometrov dlhého obchvatu Zvolena začala opätovne v roku 2014, no pre obavy z ohrozenia minerálnych zdrojov na Sliači vývoj tejto stavby zastal.

Rýchlostná cesta R2 by mala prepojiť Trenčín a Košice. Pri spojení s R1 navyše Bratislavu a Trnavu takzvanou „južnou“ trasou s Košicami. To sú však dlhodobé plány na ďalšie desaťročia. V skutočnosti je dosiaľ z plánovaných 313 kilometrov v prevádzke len niečo vyše desať kilometrov v plnom a 23 kilometrov v polovičnom profile.

rychlostna cesta R2 Detva Zvolen 2015 | BBonline.sk, ZVonline.skProti trasovaniu úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ sa pôvodne rozpútala petície v meste Sliač, a to s ohľadom na blízkosť umiestnenia cesty ku mestu, ale aj ku zdrojom minerálnych vôd. Na základe rozhodnutia Inšpektorátu kúpeľov a žriediel bola táto trasa pozastavená a začalo sa s hľadaním nových možností. Tento rok predstavila spoločnosť Dopravoprojekt tri nové varianty. Tie počítali s tunelmi v južnej časti Zvolena.

S tými však nesúhlasilo vedenie mesta Zvolen a ani tamojší obyvatelia. „Súbežne s predstavením nových variantov a s iniciatívou pani primátorky Balkovičovej sme vyvolali rokovania medzi NDS, mestom Zvolen a Ministerstvom zdravotníctva SR. Cieľom bolo opätovne prediskutovať výhrady Inšpektorátu kúpeľov a žriediel k pôvodnému variantu. Rokovania boli napokon úspešné,“ hovorí generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Valent.

„Miesto tunelu urobíme len plytký zárez. Za použitia moderných technológií nie je problémom naplniť ani ďalšie podmienky IKŽ. Dnes tak nič nebráni tomu, aby sa začalo naplno pracovať na projektovej dokumentácii,“ doplnil Valent.

Rýchlejšia cesta z Bystrice až na Podpoľanie

Výhodou severného obchvatu Zvolena a priblíženia rýchlostnej cesty R2 k Banskej Bystrici bude  pre vodičov idúcich zo severu od Banskej Bystrice možnosť obísť mesto pod Pustým hradom.  Pri ceste do detvianskeho regiónu totiž dosiaľ vodiči musia prejsť okolo mesta Zvolen na neslávne známu Lučeneckú cestu. Cesta prvej triedy I/16 je pri Zvolene známa navyše častými dopravnými nehodami. Banskobystričania preto často pri ceste na Podpoľanie či do regiónu Novohradu využívajú radšej menej kvalitné, no voľnejšie regionálne cesty cez Mičinú, Bečov a Zvolenskú Slatinu, prípadne cez Očovú až do Detvy.

Južné varianty trasovania rýchlostnej cesty R2 okolo Zvolena, ktoré sa na jeseň stali predmetom diskusií, by obchádzanie vozidiel zo severu nevyriešili. Vodiči by stále museli prejsť popri Zvolene a napojiť sa na novú cestu až pod mestom.

zvolen-severny-obchvat
Jedna z pôvodných vizualizácií zámeru výstavby.

Nový obchvat Zvolena sa napojí na úsek od Zvolenskej Slatiny po Pstrušu, ktorý by sa mal do užívania vodičov dostať v decembri tohto roka. Ten sa ďalej plynule napája na obchvat Detvy vedúci až po Kriváň, ktorý odovzdali minulý rok. Ďalšie úseky sú z pohľadu NDS zatiaľ len v administratívnom procese územného či stavebného konania.

Výstavba najskôr o päť rokov

Opätovným prehodnotením trasovania sa proces výstavby dostal prakticky na začiatok. Podľa aktuálnej tlačovej správy Mesta Zvolen by sa s ňou malo začať do piatich rokov. Predchádzať jej totiž musí nový doplňujúci proces EIA na posúdenie vplyvov na životné prostredie, následné vypracovanie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie zhotoviteľa a ďalšie administratívne procesy.