Neformálna spoločenská udalosť, organizovaná formou letného pikniku 31. mája „zviditeľnila“ jednu zo sochárskych prác akademického maliara a sochára Jaroslava Kubičku (20. 12. 1930 – 31. 05. 2009) – Obytnú plastiku. Tá sa nachádza na konci Bakossovej ulice v Banskej Bystrici.

Zviditelnenie, Obytna plastika, Kubicka, Banska Bystrica, 31.5.2014Akcia sa realizovala pri príležitosti piateho výročia úmrtia umelca, na mieste plastiky, ktorú realizoval v roku 1972. Jaroslav Kubička, pôsobil v rokoch 1960 – 1985 v Banskej Bystrici a vo verejnom priestore mesta a jeho architektúre zanechal viacero realizácií.

Ambíciou priateľského stretnutia bolo upozorniť na pôvodné funkcie a nadčasové estetické kvality Obytnej plastiky, ale i aktuálny stav takmer zabudnutého diela, ktoré potrebuje pozornosť a spoločne s okolím starostlivosť i údržbu. Príhovor k obyvateľom okolitých panelových domov, ktorí boli na piknik pozvaní, predniesla PhDr. Klára Kubičková, PhD. a Ing. arch. Pavel Rek.

Obytná plastika pochádza z roku 1972 a Jaroslav Kubička ju realizoval v spolupráci s Ing. arch. Pavlom Rekom, ktorý projektoval aj sídlisko, pre ktoré bola plastika vytvorená. V „normalizačnom“ období išlo o projekt panelákového sídliska s najnižšou hustotou osídlenia v Banskej Bystrici a jeho výstavbu bolo preto veľmi ťažké presadiť. Z pohľadu kvality životného priestoru a prírodnej scenérie, v ktorej je situované, patrí aj dnes k najhumanistickejším panelákovým obytným lokalitám v meste. V priestore na konci sídliska bol vytvorený oddychový park pre neveľký obytný celok, pričom tvarovaná „obytná“ plastika z liateho betónu ponúkala pre jej obyvateľov možnosť organizovania menších spoločenských udalostí, koncertov a stretnutí.

V rámci prebiehajúceho výskumu Súpis sôch na území mesta Banská Bystrica, ktorý sa zameriava na mapovanie sochárskych diel z obdobia tzv. normalizácie, plánuje Stredoslovenská galéria realizovať ďalšie sprievodné a popularizačné podujatia. Zámerom je upozorniť širšiu verejnosť a kompetentných na neadekvátny spôsob zaobchádzania so sochárskymi dielami vo verejnom priestore mesta, vyvolať diskusiu a apelovať na hľadanie riešení a opatrení pre ich ochranu a starostlivosť.