Sledovania, odpočúvania, tajné prehliadky bytov, previerky v zmysle boja s vonkajším a vnútorným nepriateľom pre ochranu vlasti. To bola hlavná činnosť niekdajšej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a jej kontrarozviednej činnosti, ktorou socialistický režim navždy poznačil tisíce osudov najmä vlastných obyvateľov. 

logo UPNÚstav pamäti národa (ÚPN), ktorý sa zaoberá odhaľovaním kedysi prísne tajných dokumentov našej minulosti, v týchto dňoch na svojich stránkach uverejnil nové dokumenty popisujúce činnosť Správy ŠtB v Banskej Bystrici, ktorá pokrývala činnosť na Strednom Slovensku. Na stránke upn.gov.sk tak v tejto chvíli môžeme nájsť menoslov organizačnej štruktúry banskobystrickej správy v rokoch 1966-71 a potom od roku 1971 do roku 1974. Okrem zoznamu príslušníkov je možné na stránke ÚPN nájsť aj skeny tajných dokumentov prezrádzajúcich ročné plány činností a ich vyhodnotenia miestnych agentov z rokov 1972 až 1974. Dokumenty obsahujú napríklad štatistiky o tom, koľko agentov, dôverníkov či konšpiračných bytov v jednotlivých rokoch ŠtB v regióne získavala, ale aj popisy konkrétnych prípadov.

Odkrývanie temnej stránky našich dejín pokračuje a ešte v tomto roku ÚPN plánuje uverejniť menoslovy príslušníkov banskobystrickej správy ŠtB, vrátane organizačnej štruktúry, až do roku 1989.