Zastupiteľstvo BBSK schválilo desaťmiliónový komerčný úver na rekonštrukciu cestných komunikácií v kraji.

Na štvrtkovom zasadnutí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa prerokovávala možnosť čerpania desaťmiliónového úveru, ktorý by bol použitý na nevyhnutnú rekonštrukciu 88 kilometrov ciest a štyroch mostov v správe kraja. Kritické úseky je nutné podľa predloženého materiálu neodkladne opraviť, lebo im hrozí kvôli havarijnému stavu uzavretie. Podľa kraja by prípadné oddialenie rekonštrukcie spôsobilo ďalšie zvýšené náklady.

Poslanci návrh po krátkej diskusii schválili, žiadni z nich sa nepostavil proti. V príspevkoch Petra Lačného (SDKÚ-DS, KDH), Zoltána Bána (SMK) a Kamila Danka (SMER-SD, HZDS-ĽS) zaznela požiadavka, aby kraj vybral dodávateľa, ktorý poskytne garancie za svoju prácu. „Treba vynaložiť úsilie, aby sme vybrali dodávateľa, ktorý robí kvalitne a dáva záruku. Za opravy vydávame obrovské sumy, tak žiadajme kvalitnú prácu a záruku,“ povedal Zoltán Bán.

BBSK by nechcel ostať len pri rekonštrukcii týchto úsekov. Na jeseň si chce kraj zobrať ďalší, tentoraz 20-miliónový úver. V druhej fáze by zrekonštruoval 130 kilometrov ciest a 19 mostov. Pôžičku chce splatiť zo zvýšeného príjmu z dane z motorových vozidiel. Predseda BBSK Vladimír Maňka chce tlačiť na zmenu legislatívy, aby sa dane rozdeľovali spravodlivejšie. V súčastnosti sa prostriedky prideľujú podľa toho, koľko motorových vozidiel je v kraji registrovaných a nezohľadňuje sa dĺžka cestnej siete. Kraj pritom spravuje 2500 kilometrov ciest a 1038 mostov, z toho 800 kilometrov ciest je podľa slov Maňku v havarijnom stave.

Úseky, ktoré má kraj v I. fáze (okrem iných) rekonštruovať:
Banskobystrická správa ciest, závod Banská Bystrica
Cesta: II/578, Úsek: Tajov-Kordíky, Dĺžka: 1km, Cena: 143 478,60 eur
II/591, BB – Horná Mičiná, 1 km, 184 990,92 eur
III/578 2,Tajov-Králiky (real. kanal. Tajov), 0,410 km, 64 694,40 eur
III/066 16, Hr. okr. Zvolen – Dolná Mičiná, 1 km, 138 523,20 eur
III/066 33, Banská Bystrica – Baláže, 1,2 km, 165 764,76 eur
III/066 35, Poniky -Čerín, 1, 430 km, 224 234,59 eur

Úseky, ktoré má kraj v II. fáze (okrem iných) rekonštruovať:
Banskobystrická správa ciest, závod Banská Bystrica
Cesta: III/066 36, Úsek: Môlča, Dĺžka: 1 km, Cena: 133 100,52 eur
III/066 39, Hrochoť, 0,26 km, 37 307,76 eur
III/066 42, Hiadeľ, 1 km, 140 884,08 eur
III/066 43, Ľubietová – Strelníky, 1,4 km, 320 255,50 eur
III/587 1, Riečka, 0,715 km, 93 571,60 eur