Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter pred niekoľkými dňami adresoval ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi otvorený list, v ktorom ho opakovane upozornil na situáciu, ktorá v kraji nastala po uvoľnení pozície prednostu Okresného úradu v Banskej Bystrici. Celá situácia znemožňuje fungovanie Bezpečnostnej rady kraja.

Bezpečnostná rada kraja, na ktorej čele stojí a jej zasadania zvoláva prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici, je nefunkčná. Pozícia prednostu sa uvoľnila k 31. júlu tohto roka a odvtedy nebola obsadená, ani nikto nebol poverený vedením.

„Úlohu Bezpečnostnej rady kraja sme suplovali my, ako Banskobystrický samosprávny kraj, keď nemal kto zvolať koordinačné stretnutie riaditeľov nemocníc a zástupcov ministerstva zdravotníctva k príprave na tretiu vlnu pandémie COVID-19. Toto stretnutie sme zvolali, rovnako sme sa okamžite obrátili listom na ministra vnútra, aby túto situáciu riešil. Keď sme nedostali od neho žiadnu odpoveď, kontaktovali sme aj premiéra, rovnako bez odpovede. Takáto situácia je, najmä v čase pandémie, neúnosná,“ hovorí predseda BBSK Ján Lunter.

Županovi preto neostalo nič iné, ako obrátiť sa na ministra vnútra Romana Mikulca, tentokrát však už otvoreným listom.

„Počas celej pandémie sme sa všetky orgány verejnej moci aj zainteresovaní zdravotníci v našom kraji usilovali robiť všetko, čo bolo v našich silách a možnostiach, aby sme chránili našich obyvateľov, pomáhali v očkovaní a prijímali nevyhnutné rozhodnutia. Je mi preto ľúto, a nedokážem pochopiť, že už tretí mesiac nie je možné v prípade potreby zvolať bezpečnostnú radu kraja. Aj touto cestou vás chcem požiadať, aby ste problém riešili naozaj urgentne, predložili personálny návrh na vymenovanie do tejto funkcie na najbližšie rokovanie Vlády SR a urýchlene tak sfunkčnili dôležitý krízový orgán kraja,“ píše predseda BBSK v otvorenom liste.

Bez toho, aby mal Okresný úrad v Banskej Bystrici osobu oprávnenú zvolávať a predsedať Bezpečnostnej rade kraja, sa nemohlo uskutočniť ani pravidelné štvrťročné stretnutie, ktoré vychádzalo na september.

Rovnako je v tejto chvíli nefunkčný aj Krízový štáb Okresného úradu v Banskej Bystrici, ktorý by v prípade vzniku akútnej krízovej situácie, či už v súvislosti s pandémiou, živelnou pohromou, haváriou alebo katastrofou, mohol vyhlásiť mimoriadnu situáciu.