Ministerstvo nemá podľa mesta prostriedky na odsúhlasené projekty. Mesto uvažuje, že s rekonštrukciou napriek tomu začne. Tento rok však už začiatok stavebných prác nestihne.

Sága rekonštrukcie základných škôl pokračuje. Jedine pri ZŠ Moskovská sa podarilo úspešne vysúťažiť projekt a získať prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP. Aj to iba na stavebné práce. Čo sa týka informačno-komunikačných technológií (IKT), tak v ich prípade obstarávania neboli úspešné, mesto však bolo ochotné v prípade ZŠ Moskovská tieto náklady hradiť z vlastných zdrojov.

Podľa najnovších informácií mesto dostalo od ministerstva list, v ktorom odporúča pozastaviť projekt z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. „Podobná akcia sa zvykne zo strany ministerstva predfinancovať a peniaze dať ku dňu realizácie. V tomto prípade máme iba prísľub spätnej refundácie, preto to budeme musieť dohodnúť s dodávateľom, že si buď počká na dlhšiu splatnosť alebo to zatiahnuť z vlastných peňazí a následne si to od ministerstva refundovať,“ priblížil najnovší problém  Miroslav Rybár, prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici.

To, či sa do projektu mesto pustí s vlastnými prostriedkami a následne si nechá náklady preplatiť, záleží od rozhodnutia vedenia mesta. Riziko, že by nastali komplikácie a mesto by peniaze od ministerstva nedostalo tu podľa prednostu je. „V tom prípade to budeme musieť zaradiť nejakým úverovým spôsobom do rozpočtov ďalších rokov. V tejto chvíli tu máme ale otázku či chceme školu zrekonštruovať a tu, si myslím, bude rozhodnutie, že chceme,“ povedal Rybár.

Začatie prác v tomto roku už nie je reálne a najbližší pravdepodobný termín sú budúcoročné letné prázdniny. Primátor Peter Gogola pritom ešte v septembri deklaroval, že rekonštrukcia odštartuje počas tohto školského roka a k začatiu prác je potrebných iba niekoľko administratívnych krokov. Je to už niekoľkýkrát, čo sa nepodarilo primátorovi a mestskému úradu dodržať sľúbený termín rekonštrukcie. Ešte v júni tohto roka, po prísľube ministerstva pôdohospodárstva, ktoré ROP spravuje, hovoril Gogola o začatí prác počas letných prázdnin.