Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zrušilo pripojenie z rýchlostnej cesty R1 v meste Banská Bystrica na miestnu komunikáciu sídliska Radvaň z bezpečnostných dôvodov, a to v rámci aktualizácie dopravného značenia na rýchlostnej ceste R1 v úseku Tekovské Nemce – Banská Bystrica. V rozhovore s miestnymi aktivistkami sme sa pýtali na ďalší postup, ktorý v súvislosti s rozhodnutím ministerstva chystajú.

Dagmar Rajcanova orez zmenseny
Dagmar Rajčanová

Akým spôsobom toto rozhodnutie zasiahlo do života obyvateľov Bystrice, resp. Radvane?

Dagmar Rajčanová: Toto nariadenie má priamy dopad na životy obyvateľov Radvane a to doslova. Zrušené pripojenie totiž bráni rýchlemu a bezpečnému prístupu nielen osobným autám, ale najmä vozidlám rýchlej zdravotnej služby, hasičom a policajnému zboru k obytnej zóne a hlavne k poliklinike Novamed. Rovnako to zasiahlo prístup obyvateľov do obytnej zóny, keďže motorové vozidlá smeruje cez Bernolákovu ulicu, ktorá je už i dnes poddimenzovaná vďaka obojstrannému parkovaniu.

Lucia Fabriciusová: Rozhodnutie zrušiť pripojenie jednoznačne ohrozuje bezpečný pohyb detí a ich rodičov pred školou, pretože zablokované výjazdy zvyšujú frekvenciu prejazdu vozidiel popred ZŠ Radvaň. Premávka sa taktiež zväčšila od dôležitej križovatky na Huštáku cez Nám. Ľ. Štúra, Sládkovičovu, Bernolákovu ul. až po Zvolenskú cestu. Zrušenie pripojenia z R1 na miestnu komunikáciu sídliska Radvaň sa v konečnom dôsledku odrazilo aj na doprave v tejto oblasti. Lokálna sa mieša do tranzitnej, čo už aj tak narušenej bezpečnosti nepomôže.

Akú reakciu vyvolalo zrušené pripojenie?

Lucia Fabriciusová: Svoj nesúhlas so zrušením pripojenia miestnej komunikácie sídliska Radvaň vyjadrilo viac než 1 400 obyvateľov prostredníctvom petície, ktorú iniciovali Ing. arch. Miroslava Valková a Ing. Martin Turčan, poslanec MsZ. V nasledujúcom období je našou prioritou preveriť, ako sa s názorom obyvateľov mesta naložilo.

Dá sa predpokladať, že zrušené pripojenie z R1 na sídlisko Radvaň bude obnovené?

Lucia Fabriciusova orez zmenseny
Lucia Fabriciusová

Dagmar Rajčanová: Sme pevne rozhodnutí s našou iniciatívou pokračovať. Ak aj bolo toto pripojenie ministerstvom zrušené z bezpečnostných dôvodov, pýtame sa teda – bude sa v bezpečnostných opatreniach pokračovať aj v súvislosti so zasiahnutou obytnou zónou? Je v záujme nielen Bystričanov riešiť aj ďalšie pripojenia na rýchlostnej ceste R1 v úseku z Banskej Bystrice do Zvolena, a to zo Sielnice, čo je podľa mojich informácií na dobrej ceste, keďže je už naplánovaná výstavba odbočovacích a pripájacích pruhov na tejto križovatke, ktorá umožňuje napojenie rýchlostnej cesty R1 na cestu III/06614.

Lucia Fabriciusová: Pokiaľ bolo prioritou Národnej diaľničnej spoločnosti zabezpečiť účastníkom cestnej premávky bezpečný a plynulý dojazd do cieľa ich cesty, zaujíma nás, kto sa následne postará o kvalitu bývania obyvateľov Radvane. Hluková záťaž z intenzívnej cestnej dopravy je pre nich neúnosná, nehovoriac o zvýšených exhalátoch. Považujem za mimoriadne dôležité túto situáciu riešiť a nielen ju zamiesť pod koberec podobne ako mnoho iných vecí v meste, ktoré vyžadujú pozornosť.