Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici obvinili niektorí rodičia zrušených škôl z Bakossovej a Hronskej ulice vedenie mesta, že školy odmietli prijať ich deti. Mesto zareagovalo zverejnením zoznamu voľných kapacít.

ďumbierskaŠkolský úrad zverejnil na internetovej stránke mesta Banská Bystrica možnosti umiestnenia žiakov z dvoch zrušených základných škôl. Podľa vedúceho školského úradu vie mesto pre 276 žiakov z oboch škôl ponúknuť 787 voľných miest.

Okrem týchto miest je možné umiestniť na ostatné banskobystrické školy aj 18 kompletných tried, pričom na ZŠ Bakossova je momentálne 14 tried. Umiestňovanie žiakov je však v kompetencii ich zákonných zástupcov, a teda je na rozhodnutí rodičov a žiakov či sa umiestnia jednotlivo, alebo ako celá trieda.

Momentálny stav voľných miest na zvyšných banskobystrických školách je nasledovný:

  • ZŠ Ďumbierska – 92 miest
  • ZŠ Gaštanová – 25 miest
  • ZŠ Golianova – 110 miest
  • ZŠ Moskovská – 105 miest
  • ZŠ Pieninská – 151 miest (s možnosťou umiestnenia celej triedy prvého stupňa a celej triedy druhého stupňa)
  • ZŠ Radvanská – 59 miest (s možnosťou umiestnenia 8 celých tried)
  • ZŠ Sitnianska – 128 miest (s možnosťou umiestnenia 4 celých tried)
  • ZŠ Spojová – 15 miest
  • ZŠ Skuteckého – 17 miest, žiaci budú prijatí na základe diferenčných skúšok a vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, nakoľko sa jedná o školu s upraveným školským vzdelávacím programom.
  • ZŠ Trieda SNP 20 – 85 miest (možnosť umiestnenia 4 celých tried a 3 pedagógov)

Informácie o možnosti umiestnenia žiakov na jednotlivé školy poskytujú riaditeľstvá škôl ako aj Školský úrad mesta Banská Bystrica na telefónnych číslach: 048/4330500, 048/5330510, prípadne na e-mailovej adrese: martisovicova@banskabystrica.sk.