Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave uvedie výstavu známeho bulharského keramikára Ľubomíra Ivanova-Baštatu pod názvom Keramika. Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. apríla 2011 o 16.00 h v Galérii v podkroví  v Štátnej vedeckej knižnici za osobnej účasti autora.

Ľubomír Ivanov-Baštata ukončil odbor keramika na Národnej výtvarnej akadémii v Sofii. V súčasnosti  je jedným z vedúcich keramikárov v Českej republike, kde už 10 rokov žije a pracuje. Jeho diela sa zúčastňujú na mnohých  výstavách vo svete a sú súčasťou súkromných zbierok vo Francúzsku, Dánsku, Švédsku, Veľkej Británii, USA, Českej republike, Slovenskej republike, Bulharsku a iných. V roku 2000 založil v Prahe bulharský keramický ateliér – ATELIER ACCENT.

Návštevníci si budú môcť výstavu pozrieť do 6. mája 2011.