V Banskej Bystrici vznikne nová ulica, ktorá vzdá hold športovej histórii i súčasnosti mesta. Ulica sa bude volať Cesta olympionikov. Nepôjde o výstavbu novej ulice, ale premenovanie častí súčasných ulíc v športovom areáli na Štiavničkách.

Zmeny názvov existujúcich ulíc nepatria medzi populárne kroky samospráv, keďže často so sebou nesú nepríjemné povinnosti pre ich obyvateľov súvisiace so zmenami dokladov a ďalších úradných dokumentov.  Táto zmena sa však dotkne len dvoch obyvateľov s trvalým pobytom. Aj preto v utorok návrh mestskí poslanci jednohlasne schválili.

Podnet na zmenu názvu časti súčasnej Hutnej ulice a ulice Cesta na štadión, prinieslo Vojenské športové centrum Dukla a jej riaditeľ, olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth. Mesto Banská Bystrica používa už od roku 2014 prívlastok mesto olympijských víťazov.

Samotné pomenovanie novej ulice sa pripravovalo niekoľko mesiacov a okrem odborných komisií zastupiteľstva, sa názvom zaoberali aj jazykovedci. V hre bol aj názov Námestie olympionikov či Ulica olympionikov.

Napokon bol schválený názov Cesta olympionikov, pričom mestom oslovený onomastik, odborník na odvodzovanie vlastných mien a ich historický vývoj, pripustil aj následné užívanie tvaru len v podobe „Olympionikov“.

Cesta olympionikov teda vznikne na Fončorde, na časti terajšej Hutnej ulice pred budovami Vojenského športového centra Dukla, v okolí Národného atletického štadióna, Športovej haly Dukla a Plavárne na Štiavničkách, napájajúc sa na ulicu Cesta na štadión.

Zároveň však čiastočne zostane zachované aj historické pomenovanie ulice Hutná, ktoré sa viaže k niekdajšiemu umiestneniu striebornej huty, ktorá v lokalite stála.