Aj keď epidemiológovia nepovažujú výskyt hepatitídy typu A – žltačky, na Slovensku za dramatický, zhodne konštatujú, že jej výskyt sa vo  všeobecnosti zvýšil.  Za ostatný kalendárny týždeň zaznamenali napríklad epidemiológovia v okrese Banská Bystrica tri nové prípady tohto ochorenia, pričom všetky sa týkajú dospelých. Ako uviedla vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) MUDr. Mária Avdičová, tieto prípady nemajú epidemiologickú súvislosť, pričom jeden z nich je importovaný zo zahraničia. „Od začiatku roka bolo celkove v tomto okrese zaznamenaných 23 prípadov hepatitídy typu A, čo je mierny nárast oproti minulému, ale  i predchádzajúcim rokom, kedy sme situáciu s dvomi- tromi prípadmi považovali za priaznivú a stabilizovanú. V auguste tohto roku zlou hygienickou situáciou v zariadení pre ubytovanie ľudí v núdzi Kotva v Banskej Bystrici vznikla epidémia žltačky a teraz zaznamenávame jej výskyt hlavne u dospelej populácie roztrúsene“, uviedla MUDr. Avdičová.

Opatrenia v ohnisku nákazy sa robia v zmysle odporúčania pre vykonávanie protiepidemických  opatrení pri výskyte tohto ochorenia. Nad osobami, ktoré boli  v priamom kontakte s chorým, sa podľa nich  nariaďuje lekársky dohľad a tiež   vykonávanie ohniskovej a priebežnej dezinfekcie v mieste, kde chorý býval a to po dobu až 50 dní od izolácie chorého pacienta. „Dôležitou súčasťou lekárskeho dohľadu je, že osoba ktorá je vyhlásená za priamy kontakt, musí byť podrobená vyšetreniu. U dospelých osôb vo všeobecnosti najmä u tých, ktoré vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, sa vykonávajú ihneď sérologické vyšetrenia. Zisťujú sa ním protilátky, teda či už dotyčná osoba netrpí rozbiehajúcim sa ochorením, alebo či v minulosti  neprekonala chorobu a či ju môžeme považovať za odolnú voči žltačke. Navyše  všetkých ľudí, ktorí prišli do priameho kontaktu s chorým, očkujú a v 7 až 10 –dňových intervaloch po dobu 50 dní lekári vyšetrujú“, približuje postup v ohnisku nákazy MUDr. Avdičová.

V prípade žltačky, o ktorej sa hovorí ako o chorobe špinavých rúk, je preto neustále pripomínanie zásad, ktoré nám pomôžu sa jej vyhnúť, skutočne nevyhnutné. V prvom rade je to dôkladnú umývanie rúk nielen po použití WC, ale aj po použití predmetov, s ktorými dennodenne prichádzame do kontaktu v obchodoch, hromadnej doprave, či na akýchkoľvek miestach, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí.  Tam všade môže dochádzať k nákaze kontaktom s kontaminovaným prostredím v ktorom vírus dokáže prežiť. Ide o predmety, ktoré užíva široká verejnosť- madlá v autobusoch, košíky v obchodoch, kľučky v rôznych inštitúciách aj v školách a podobne. „Preto osobná hygiena,  v ktorej dominuje  dôkladné umývanie rúk, je na prvom mieste. Nákaza sa väčšinou prenáša v prostredí s nízkym hygienickým štandardom.  Osoby z takéhoto prostredia potom kontaminujú predmety, ktoré užívajú aj ostatní ľudia. Teda sa môžu nakaziť aj tí, ktorí nežijú v zlom hygienickom prostredí“, zdôrazňuje MUDr. Avdičová.

Doplňujúce informácie:

Žltačka sa prenáša výlučne z človeka na človeka, zviera vôbec nevstupuje do prenášania tejto choroby. Vírus sa vylučuje do stolice, dostáva sa po použití WC na ruky chorých ľudí a následne na predmety po nedostatočnej osobnej hygiene. Takéto osoby kontaminujú potom spomínané predmety a môžu nakaziť aj ľudí, ktorí nežijú v zlom hygienickom prostredí. Žltačka  sa prejavuje  zožltnutím kože, očného bielka , ale má aj celý rad ďalších príznakov. V prvej fáze nastupuje nevoľnosť, niekedy to vyzerá ako chrípka. Potom ustúpi a nastúpi druhé štádium s príznakmi poškodenia pečene. Vírus ho poškodzuje pečeň opúcha, tlačí na  svoj obal bohato zásobený nervovými ukončeniami a preto je sprevádzané bolesťami. Pečeň prestane plniť svoju funkciu, moč je tmavý a stolica svetlá. V tomto štádiu človek vylučuje veľké množstvo vírusov do stolice a  je vysoko infekčný. Ak niečo z toho zistíme, je potrebné navštíviť praktického lekára, ktorý urobí klinické vyšetrenie. Ak vysloví podozrenie na žltačku, pacienta odošle na ďalšie vyšetrenie na infekčné oddelenie, kde sa urobia laboratórne testy, ktoré žltačku potvrdia alebo vyvrátia.