Náčelník mestskej polície Ľubomír Piterka sa snaží vrámci svojej práce priblížiť občanom prácu policajného útvaru. Od dnes mu môžete svoje návrhy predložiť aj vy.

PhDr. Ľubomír Piterka

Banská Bystrica je rušné mesto s množstvom obyvateľov či turistov. Mestská polícia tak o hlásenia a následné zásahy nemá núdzu. Viesť mestskú políciu je náročné, no určite aj v rovnakej miere prospešné. Občania však majú často výhrady voči fungovaniu mestskej polície, ktorá sa nie raz stáva terčom kritiky. Ľubomír Piterka, ktorý je jej náčelníkom, sa tak snaží priblížiť občanom a nadviazať s nimi istý druh spolupráce. Verejnosti poskytuje možnosť, aby mu pravidelne predkladala podnety a návrhy na zmeny, a participovala tak na fungovaní mestskej polície v Banskej Bystrici. Tieto návrhy môžete predkladať telefonicky, na čísle 0905 742 570 alebo na internetovej stránke www.msp-bb.sk. Urobiť tak môžete aj osobne, každú prvú pracovnú stredu v mesiaci na útvare mestskej polície na ulici Československej armády 26 (vedľa Slovenskej sporiteľne na Námestí slobody) v čase od 08.00 do 16.00 h. Vrámci bezplatnej poradenskej činnosti bude Piterka prijímať a následne riešiť vaše podnety.