Quantcast

Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola vo štvrtok oficiálne privítal v priestoroch Obradnej siene Radnice zlatú olympijskú medailistku Anastasiu Kuzminovú.

Anastasia Kuzmina, Banská Bystrica, 27.2.2014Deň po slávnostnom uvítaní na Námestí SNP, čakalo Nasťu oficiálne prijatie v banskobystrickej Radnici.

V sprievode svojho manžela Daniela Kuzmina a trénera Juraja Sanitru  si zlatá Nasťa  vychutnala emotívny hudobný program, ktorý si pre ňu pripravili žiaci a ich pedagógovia zo súkromnej základnej umeleckej školy Lavuta a prezrela si výstavu pod názvom Naša zlatá Nasťa. Tá sa nachádza v priestoroch Radnice a autormi kresieb a malieb sú deti z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.

Primátor mesta vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť športových vzorov pre každú generáciu a poďakoval Anastasii Kuzminovej za to, že práve ona je príkladom pre mladých ľudí či už sa jedná o oblasť športu alebo jej pokoru a skromnosť. Po zápise do pamätnej knihy mesta jej primátor daroval stolovú hru Zábavné putovanie Banskou Bystricou pre syna Jeliseja.