LEKÁRENSKÉ POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY V BANSKEJ BYSTRICI

Pohotovostnú lekárenskú službu pre Banskú Bystricu zabezpečujú v striedaní jednotlivé lekárne v meste. Ich rozpis na nasledujúci mesiac nájdete nižšie:

1.8.2022 Lekáreň BENU SC POINT, Vajanského námestie 7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
2.8.2022 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 6465/8, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
3.8.2022 Lekáreň CARDIOPHARM Rudlovská cesta 5978/83, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
4.8.2022 Lekáreň ILDA 29.augusta 1644/7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
5.8.2022 Lekáreň LAZOVNÁ Lazovná 238/7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
6.8.2022 Lekáreň Medical Park Bernolákova 14/A, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
7.8.2022 Lekáreň Medovka Na Troskách 14297/26, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
8.8.2022 Lekáreň Montana Sládkovičova 7A, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
9.8.2022 LEKÁREŇ POD BRÁNOU Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
10.8.2022 Lekáreň Podlavice Povstalecká cesta 4368/30, 97409 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
11.8.2022 Lekáreň PRI PRAMENI Kapitulská 11, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
12.8.2022 Lekáreň Dr.Max Dolná 138/5, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
13.8.2022 Lekáreň pri starej nemocnici Cesta k nemocnici 1231/23, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
14.8.2022 Lekáreň Schneider Horná 61/A, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
15.8.2022 Lekáreň Silybum Rudohorská 2002/27, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
16.8.2022 Lekáreň Sitnianska Rudohorská 6860/16, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
17.8.2022 Lekáreň Dr.Max Kyjevské námestie 6242/1, 97404 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
18.8.2022 Lekáreň SLNEČNICA Dolná 74, Banská Bystrica 20:00 – 22:00
19.8.2022 Lekáreň SLNIEČKO Horná 280/62, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
20.8.2022 Lekáreň Dr.Max Tibora Andrašovana 14486/46, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
21.8.2022 Lekáreň Spojová Spojová 6986/25, 97404 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
22.8.2022 Lekáreň STELLA Nám. slobody 5, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
23.8.2022 Lekáreň u Angely Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
24.8.2022 Lekáreň Dr.Max Horná 280/62, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
25.8.2022 Lekáreň v Terno EUROPA SC Na Troskách 14180/25, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
26.8.2022 Lekáreň ZDRAVIE Partizánska cesta 12, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
27.8.2022 Lekáreň ZDRAVOMED Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
28.8.2022 Naša lekáreň Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97517 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
29.8.2022 Lekáreň OLÍVIA Námestie L. Svobodu 21, 97401 Banská Bystrica 15:00 – 22:00
29.8.2022 Lekáreň OBATAN Janka Kráľa 1809/3, 97401 Banská Bystrica 8:00 – 15:00
30.8.2022 Lekáreň Dr.Max Tibora Andrašovana 14486/46, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
31.8.2022 RADVANSKÁ LEKÁREŇ Bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:00

Každý deň okrem sviatkov sú v čase do 20.00 h otvorené lekárne:

Lekáreň BENU, Zvolenská cesta 5 571/8, 97405 Banská Bystrica
Lekáreň BENU, Terminal SC, 29. augusta, 97401 Banská Bystrica
Lekáreň BENU, SC Point, Vajanského námestie 0/7, 97401 Banská Bystrica
Lekáreň Dr. Max, 29. augusta 63, 97401 Banská Bystrica
Lekáreň Dr. Max, OD KAUFLAND, Námestie Ľ. Štúra, 32, 97405 Banská Bystrica
Lekáreň Dr. Max, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica
Lekáreň Medovka, Na Troskách 14297/26, 97401 Banská Bystrica