Quantcast

LEKÁRENSKÉ POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY V BANSKEJ BYSTRICI

Pohotovostnú lekárenskú službu pre Banskú Bystricu zabezpečujú v striedaní jednotlivé lekárne v meste. Ich rozpis na nasledujúci mesiac nájdete nižšie:

1.9.2020 Lekáreň BENU Terminál SC, 29. augusta 37, 97401 Banská Bystrica 15:00 – 22:00
2.9.2020 Naša lekáreň Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta , Nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
3.9.2020 RADVANSKÁ LEKÁREŇ Bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
4.9.2020 Lekáreň Bellis Horná 24, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
5.9.2020 Lekáreň Dr.Max OD KAUFLAND, 29.augusta 6241/63, 97401 Banská Bystrica 8:00 – 20:00
5.9.2020 Lekáreň Arcus Námestie Ludvika Svobodu 19, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
6.9.2020 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 6465/8, 97405 Banská Bystrica 8:00 – 20:00
6.9.2020 Lekáreň ARNIKA Kyjevské nám. 7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
7.9.2020 Lekáreň Alchemilka Československej armády 23, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
8.9.2020 Lekáreň BENU SC POINT, Vajanského námestie 7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
9.9.2020 Lekáreň CARDIOPHARM Rudlovská cesta 83, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
10.9.2020 Lekáreň Dr. Max Sládkovičova 6969/9, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
11.9.2020 Lekáreň Dr.Max Dolná 138/5, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
12.9.2020 Lekáreň Dr.Max OD KAUFLAND, 29.augusta 6241/63, 97401 Banská Bystrica 8:00 – 20:00
12.9.2020 Lekáreň Dr.Max Kyjevské námestie 6242/1, 97404 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
13.9.2020 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 6465/8, 97405 Banská Bystrica 8:00 – 20:00
13.9.2020 Lekáreň Dr.Max Tibora Andrašovana 14486/46, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
14.9.2020 Lekáreň Dr.Max Horná 280/62, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
15.9.2020 Lekáreň CHAMOMILLA Horná Strieborná 7, 97401 Banská Bystrica 8:00 – 15:00
15.9.2020 Lekáreň ARTMED Bernolákova 12, Banská Bystrica 15:00 – 22:00
16.9.2020 Lekáreň ILDA 29. augusta 7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
17.9.2020 Lekáreň LAZOVNÁ Lazovná 7/238, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
18.9.2020 Lekáreň Medical Park Bernolákova 14/A, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
19.9.2020 Lekáreň Dr.Max OD KAUFLAND, 29.augusta 6241/63, 97401 Banská Bystrica 8:00 – 20:00
19.9.2020 Lekáreň Montana Sládkovičova 7A, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
20.9.2020 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 6465/8, 97405 Banská Bystrica 8:00 – 20:00
20.9.2020 Lekáreň OLÍVIA Námestie L. Svobodu 21, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
21.9.2020 LEKÁREŇ POD BRÁNOU Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
22.9.2020 Lekáreň Podlavice Povstalecká cesta 4368/30, 97409 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
23.9.2020 Lekáreň PRI PRAMENI Kapitulská 11, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
24.9.2020 Lekáreň pri starej nemocnici Cesta k nemocnici 1231/23, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
25.9.2020 Lekáreň Schneider Horná 61/A, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
26.9.2020 Lekáreň Dr.Max OD KAUFLAND, 29.augusta 6241/63, 97401 Banská Bystrica 8:00 – 20:00
26.9.2020 Lekáreň Silybum Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
27.9.2020 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 6465/8, 97405 Banská Bystrica 8:00 – 20:00
27.9.2020 Lekáreň Sitnianska Rudohorská 6860/16, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
28.9.2020 Lekáreň SLNEČNICA Dolná 74, Banská Bystrica 20:00 – 22:00
29.9.2020 Lekáreň SLNIEČKO Horná 62, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:00
30.9.2020 Lekáreň Spojová Spojová 25, 97404 Banská Bystrica 20:00 – 22:00

Každý deň okrem sviatkov sú v čase 16:00-20:00 h otvorené lekárne:

Lekáreň BENU, Zvolenská cesta 5 571/8, 974 05 Banská Bystrica
Lekáreň BENU, SC Point, Vajanského námestie 0/7, 974 01 Banská Bystrica
Lekáreň BENU, Terminal SC, 29. augusta, 974 01 Banská Bystrica
Lekáreň Dr.Max, 29. augusta 63, 97401 Banská Bystrica
Lekáreň Dr.Max, OD KAUFLAND, Námestie Ľ. Štúra, 32, 97405 Banská Bystrica
Lekáreň Dr. Max, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica