LEKÁRENSKÉ POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY V BANSKEJ BYSTRICI

Pohotovostnú lekárenskú službu pre Banskú Bystricu zabezpečujú od 1. júla 2018 opäť v striedaní jednotlivé lekárne v meste. Ich rozpis na nasledujúci mesiac nájdete nižšie:

1.11.2019 Lekáreň Schneider Horná 61/A, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 15:00
1.11.2019 Lekáreň Silybum Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica 15:00 – 22:30
2.11.2019 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
2.11.2019 Lekáreň Sitnianska Rudohorská 6860/16, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
3.11.2019 Lekáreň SLNEČNICA Dolná 74, Banská Bystrica 20:00 – 22:30
3.11.2019 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
4.11.2019 Lekáreň SLNIEČKO Horná 62, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
5.11.2019 Lekáreň Spojová Spojová 25, 97404 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
6.11.2019 Lekáreň STELLA Nám. slobody 5, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
7.11.2019 Lekáreň SÚSCCH Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
8.11.2019 Lekáreň u Angely Námestie Ludvika Svobodu 1, 97417 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
9.11.2019 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
9.11.2019 Lekáreň ZDRAVIE Partizánska cesta 12, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
10.11.2019 Lekáreň ZDRAVOMED Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
10.11.2019 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
11.11.2019 Lekáreň ILDA 29. augusta 7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
12.11.2019 Naša lekáreň Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta , Nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
13.11.2019 RADVANSKÁ LEKÁREŇ Bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
14.11.2019 Lekáreň Alchemilka Československej armády 23, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
15.11.2019 Lekáreň AMBROZIA Rudohorská 33A, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
16.11.2019 Lekáreň Archa Kpt. Nálepku 5, 97404 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
16.11.2019 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
17.11.2019 Lekáreň Arcus Námestie Ludvika Svobodu 19, Banská Bystrica 7:00 – 15:00
17.11.2019 Lekáreň ARTMED Bernolákova 12, Banská Bystrica 15:00 – 22:30
18.11.2019 Lekáreň ARNIKA Kyjevské nám. 7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
19.11.2019 Lekáreň Silybum Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
20.11.2019 Lekáreň Bellis Horná 24, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
21.11.2019 Lekáreň BENU Terminál SC, 29. augusta 37, Banská Bystrica 20:00 – 22:30
22.11.2019 Lekáreň BENU SC POINT, Vajanského námestie 0/7, Banská Bystrica 20:00 – 22:30
23.11.2019 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
23.11.2019 Lekáreň CARDIOPHARM Rudlovská cesta 83, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
24.11.2019 Lekáreň CHAMOMILLA Horná Strieborná 7, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
24.11.2019 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
25.11.2019 Lekáreň Dr.Max Horná 62, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
26.11.2019 Lekáreň Dr.Max Tibora Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
27.11.2019 Lekáreň Dr.Max Kyjevské nám. 1, 97404 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
28.11.2019 Lekáreň Dr.Max Dolná 5, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
29.11.2019 Lekáreň Dr.Max Horná 62, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30
30.11.2019 Lekáreň Dr. Max TESCO, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica 7:00 – 20:00
30.11.2019 Lekáreň Dr.Max Tibora Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica 20:00 – 22:30

Každý deň okrem sviatkov sú v čase 16:00-20:00 h otvorené lekárne:

Lekáreň BENU, Zvolenská cesta 5 571/8, 974 05 Banská Bystrica
Lekáreň BENU, SC Point, Vajanského námestie 0/7, 974 01 Banská Bystrica
Lekáreň BENU, Terminal SC, 29. augusta, 974 01 Banská Bystrica
Lekáreň Dr.Max, 29. augusta 63, 97401 Banská Bystrica
Lekáreň Dr.Max, OD KAUFLAND, Námestie Ľ. Štúra, 32, 97405 Banská Bystrica
Lekáreň Dr. Max, Zvolenská cesta 8, 97401 Banská Bystrica