Interaktívna prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v sobotu 30. januára od 13-tej hodiny vo vile Dominika Skuteckého. Prednáška potrvá do 16-tej hodiny.

ssgStredoslovenská galéria pripravila pre verejnosť cyklus pravidelných víkendových edukačných programov. Okrem obľúbených tvorivých dielní rozšírila tento okruh aj o rôznorodé, interaktívne tematické prednášky.

Návštevník sa počas trvania programu v rámci prednášky oboznámi s rôznymi postupmi a spôsobmi ako sa pozerať na obrazy a súčasne dešifrovať ich vizuálne kódy. Súčasťou prednášky bude i otvorená diskusia a pripravené tvorivé aktivity zamerané na interpretáciu vybraných umeleckých artefaktov.

Obsahový a formálny rozbor obrazov a z neho vyplývajúce tvorivé aktivity budú demonštrované na dielach významných slovenských autorov starého, moderného ako i súčasného výtvarného umenia. Samotný výber diel je v prevažnej miere súčasťou rozsiahlej, takmer 14-tisícovej zbierky banskobystrickej Stredoslovenskej galérie, ktorá v tomto roku oslávi 60. výročie svojho založenia. Prednáška je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od trinásť rokov.