Zimný štadión v Banskej Bystrici v roku 2016 oslávil 50 rokov svojho prekrytia a súčasne v tom istom roku zmenil svojho správcu. Od 1. januára 2016 sa vlastníkom a prevádzkovateľom štadióna stala mestská obchodná spoločnosť MBB, a.s.

Vedenie obchodnej spoločnosti po úvodnom roku analyzovania financovania prevádzky nastavila od roku 2017 v spolupráci s Mestom Banská Bystrica nový spôsob financovania druhého finančne najnáročnejšieho športoviska v Banskej Bystrici.

Hneď po Krytej plavárni Štiavničky, ktoré rovnako vlastní a prevádzkuje obchodná spoločnosť MBB a.s., je Zimný štadión ďalšou finančne vysoko náročnou prevádzkou. Na chod Zimného štadióna bolo v roku 2016 vynaložených 900 tis. € celkových výdavkov.

Zmena spôsobu financovania spočíva v pokrytí prevádzkových výdavkov. Od r. 2017 nedostáva obchodná spoločnosť MBB a.s. žiadnu dotáciu na prevádzku z rozpočtu Mesta Banská Bystrica, ale nastavila si štandardné nájomné podmienky so všetkými hlavnými športovými subjektami, ktoré štadión využívajú na svoju športovú činnosť.

„Od športových klubov by príjem na prevádzku v roku 2017 mal dosiahnuť zhruba 595-tisíc Eur.  Najviac prispejú hokejisti HC05 („A“-čko, aj mládež,) 575-tisíc Eur, krasokorčuliari Iskry zhruba 12-tisíc Eur a vysokoškolský UMB Hockey Team 8-tisíc Eur. Ďalších 215-tisíc Eur dokážeme získať z komerčnej činnosti na štadióne, čo je hlavne komerčný prenájom ľadovej plochy, komerčný prenájom  nebytových priestorov, verejné korčuľovanie, prenájom tenisovej haly a výpožička priestorov na iné športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Zvyšné prostriedky, pokiaľ nechceme vytvárať dlh, musíme stále presúvať z obchodných činností mimo prevádzku Zimného štadióna,“ vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva MBB a.s. Dušan Argaláš.

Zmena spôsobu financovania štadióna prenáša ťarchu financovania jeho prevádzky na plecia športovcov, ktorí ľadovú plochu využívajú na 70 percent celkovej prenajímateľnej kapacity. Bez finančnej pomoci z rôznych dotačných a grantových schém a bez aktívnej podpory zo strany rodičov, partnerov a sponzorov je to nezvládnuteľné.

Najvýznamnejšie opravy a údržby počas roka 2017:

  • rozšírenie systému chladenia o chýbajúci rezervný vysoko-výkonný kompresor /technicky umožní udržať ľad počas celého roka a bude vytvorená rezerva pre prípad havarijných situácií/ (97,2 tisíc Eur),
  • elektroinštalácia chýbajúceho núdzového osvetlenia Haly A, opravy osvetlenia ľadovej plochy v oboch halách, ostatné elektroinštalačné práce, revízie, po-revízne opravy (30 tisíc Eur),
  • stavebné opravy fasád, chodieb interiéru, maľovanie šatní a chodieb, čistenie vzduchotechniky v šatniach, montáž odsávania v práčovni, klampiarske práce a opravy striech a žľabov (49 tisíc Eur),
  • úpravy v tréningovej hale B /odvetranie strechy, výmena plexiskiel na mantineloch, nové odkladacie skrinky pre korčuliarsku verejnosť, zasklenie vybitých okien, nová ochranná sieť na časomieru, digitálne hodiny/ (7 tisíc Eur),
  • údržba a starostlivosť o vozový park rolieb (dvoch starých a jednej relatívne novej) (4,5 tisíc Eur)
  • ostatná vybavenosť /nová plošina pre imobilných fanúšikov, nové hokejové bránky, ventilátory, ochranná sieť do hľadiska tribúny „B“/ (3,7 tisíc Eur),
  • dočasná úprava parkovacej plochy asfaltovou drťou (2,9 tisíc Eur).

NOVINKY NOVEJ HOKEJOVEJ A KORČULIARSKEJ SEZÓNY

Letné obdobie spoločnosť MBB a.s. využila hlavne na dočasnú úpravu parkovacej plochy za Zimným štadiónom a úpravu systému chladenia o rezervný kompresor. Pre hokejistov a ich fanúšikov bola nainštalovaná nová plošina pre imobilných divákov, kúpili sa nové ventilátory, hokejové bránky a ochranná sieť do hľadiska. Pre korčuliarsku verejnosť boli v Hale B zakúpené nové odkladacie skrinky, ktoré sú bezplatne k dispozícii formou vratnej zálohy za kľúčik.

Aktuálnou novinkou je, že od 12. novembra 2017 MBB a.s. rozširuje dni verejného korčuľovania v tréningovej hale B okrem stredy a soboty aj na nedele v čase 16.00 -17.30 h. s výnimkou tých nedieľ, kedy sa hrá domáci zápas  ,,A“ tímu HC ´05 iClinic Banská Bystrica.

Verejné korčuľovanie Banská Bystrica – rozpis

Rozpis verejného korčuľovania:
STREDA       17.30 – 19.00 h.
SOBOTA       17.00 – 18.30 h.
NEDEĽA       16.00-17.30 h. (mimo domáce zápasy „Baranov“)

Vstupné ostáva nezmenené: dospelí a deti nad 15 rokov 2 €, ostatní + ZŤP 1 €